Uncategorized

Złoża jonowymienne MonoPlus TP207

Złoże jonitowe Lewatit® MonoPlus TP 207 jest słabo kwaśną, makroporowatą żywicą kationowymienną przeznaczone do selektywnej ekstrakcji kationów metali ciężkich od słabo kwaśnych. Kationy dwuwartościowe są usuwane z wód zobojętnionych. Monodyspersyjne kulki o jednolitej wielkości Lewatit® MonoPlus TP 207 są mechanicznie i osmotycznie bardziej stabilny niż kulki żywicy jonowymiennej z heterodyspersyjnym rozkładem wielkości kulek. Dodatkowo oferują […]

Hydrochem 212

HYDROCHEM 212 jest ciekłym preparatem będącym mieszaniną inhibitora osadów oraz polimeru dyspergującego, zaprojektowanym w celu kontrolowania tworzenia się osadów węglanowych i osadzania się zanieczyszczeń, oraz przeciwdziałaniu procesom korozji w otwartych systemach chłodniczych Preparat dzięki synergicznemu działaniu składników jest bardzo efektywnym inhibitorem wytrącania się węglanów wapnia i magnezu. Zastosowany polimer bardzo efektywnie dysperguje kryształy osadów oraz […]

AQUAnitratesPA202

AQUAnitratesPA202 Złoże jonowymienne do usuwania azotanów z wody. Żywica anionowa, makroporowa, silnie zasadowa wyposażona w przewadze w grupy chlorkowe, twarde sferyczne ziarna, specjalnie zaprojektowana do usuwania azotanów z wody. Makroporowa matryca i specjalne jonowymienne grupy funkcyjne doskonale nadają żywicy selektywność wobec azotanów, czyniąc ją szczególnie skuteczną przy usuwaniu azotanów nawet w obecności wysokiego stężenia siarczanów. […]

HYDROCHEM 270 dyspergator i stabilizator wody chłodniczej

HYDROCHEM 270 jest wysokoefektywnym, dyspergatorem i stabilizatorem do wody chłodzącej. Dysperguje substancje nieorganiczne jako organiczne ciała stałe w przemysłowych instalacjach wodnych. Posiada własności czyszczenia instalacji, dysperguje istniejące osady i szlamy, wpływa również korzystnie na skuteczność działania preparatów antykorozyjnych, wysoce skuteczny w przypadku zahamowanie wytrącania wapnia i cynku. Wydajność: HYDROCHEM  270 jest preparatem o wysokim stężeniu […]

HYDROCHEM 252 inhibitor korozji

HYDROCHEM 252 to skuteczny i wydajny inhibitor korozji w zamkniętych systemach wody chłodniczej lub grzewczej. Preparat zawiera molibdeniany, polimery i inhibitory korozji specyficzne dla miedzi. Produkt tworzy warstwę ochronną na powierzchni metalu, a zatem zapobieganie procesów korozyjnych. Dzięki jego działaniu dyspergującym, ale również zapobiega osadzaniu się kamienia i ma właściwości alkalizujących. HYDROCHEM 252 ma doskonale […]

PREVENTOL D7 Biocyd do układów chłodzenia

PREVENTOL D7 to środek bakteriobójczy o szerokim spektrum działania. Służy on specjalnie do zwalczania drobnoustrojów, grzybów i glonów rozwijających się w przemysłowych systemach wody chłodniczej z recyrkulacją inne systemy otwarte i zamknięte chłodzenia z recyrkulacją, papiernie, skrubery i systemy membranowe. PREVENTOL D7 efektywnie kontroluje rozwój zarówno bakterii tworzących jak i nietworzących przetrwalniki, bakterie redukujące siarczany, […]

Chemiczne płukanie destylarek do wody i usuwanie kamienia wodnego

AQUA PLUS wykonuje przeglądy, naprawy oraz usuwanie kamienia wodnego z destylarek do wody. Bardzo często destylarki podczas eksploatacji zarastają kamieniem wodnym , przez co tracą swoją wydajność produkcyjną oraz odpowiednią jakość wody uzdatnionej. Nasza firma wykonuje kompleksową obsługę destylarek poprzez: wykonanie diagnostykę destylarki (redystylarki) sprawdzamy działanie poszczególnych podzespołów (chłodnice, grzałki, szczelność zbiornika, układ elektryczny) wykonujemy […]

Testomat do automatycznego pomiaru żelaza w wodzie

Testomat do automatycznego pomiaru żelaza w wodzie służy do kontroli związków żelaza. Podczas bieżącej eksploatacji stacji odżelaziania wody  można kontrolować jakość wody przeznaczonej do spożycia, za pomocą  automatycznego testomatu. Automatyczny pomiar ciągle mierzy zawartość związków żelaza (rozpuszczonych w wodzie). W przypadku gdy zawartość żelaza jest większa niż ustawiony górny próg pomiaru, wtedy automatycznie włączy sygnalizację […]

TESTOMAT AUTOMATYCZNY POMIAR TWARDOŚCI WODY

AUTOMATYCZNY POMIAR TWARDOŚCI WODY – bardzo często woda zmiękczona wykorzystywana jest do odpowiedzialnych zastosowań w Przedsiębiorstwach.  W celu ciągłej kontroli jakości wody zmiękczonej oraz sygnalizowania przekroczonych wartości granicznych nasza firma proponuje montaż Automatycznego układu do pomiaru twardości ogólnej wody.  Woda zmiękczona pobierana jest automatycznie do układu pomiarowego. Gdy występują przekroczenia twardości, wtedy włącza się sygnalizacja alarmowa […]

Dezynfekcja układów membranowych osmozy

AQUA PLUS przeprowadza usługi Dezynfekcji układów membranowych osmozy. Podczas pracy układów membranowych często dochodzi do zapychania się membran osmotycznych. Przyczyny leżą w osadach mineralnych, mikrobiologicznych oraz innego typu. Zapychanie się membran powodują spadek wydajności osmozy, zwiększenie się przewodności wody demineralizowanej, wzrost ciśnienia wody w osmozie. Gdyby wystąpiły w/w usterki w pracy odwróconej osmozy, to zapraszamy […]

Sanityzacja stacji odwróconej osmozy

AQUA PLUS wykonuje usługi sanityzacji stacji odwróconej osmozy. Podczas produkcji wody demineralizowanej,  membrany często ulegają zapychaniu, pogarszają się parametry wody uzdatnionej. Może to być spowodowane infekcją bakteryjną.  Objawami, które sygnalizują konieczność sanityzacji membran osmotycznych są: zmniejszony przepływ wody zwiększenie się  przewodności wody uzdatnionej wzrost ciśnienia wody Nasza firma  może dobrać procedurę sanityzacji stacji odwróconej osmozy. […]

Mycie systemów odwróconej osmozy

AQUA PLUS wykonuje usługi mycia systemów odwróconej osmozy. W trakcie eksploatacji  odwróconej osmozy, na powierzchni membran mogą osadzać się różnego typu zanieczyszczenia.  Objawami, które sygnalizują konieczność mycia membran osmotycznych są: zmniejszona wydajność stacji odwróconej osmozy obniżenie jakości np. wzrost przewodności wody osmotycznej wzrost ciśnienia na membranach W przypadku wystąpienia jednego z w/w objawów, prosimy o […]

Uzdatniająca żywica jonitowa nitras typ SR7, z atestem PZH.

Uzdatniająca żywica jonitowa nitras typ SR7, z atestem PZH. Najwyższej jakości żywica do uzdatniania wody o strukturze makroporowatej polistyrenowej, w postaci kulek, posiadająca dużą zdolność jonowymienną. Specjalnie opracowana, posiada zdolność regeneracji roztworem NaCl. Żywica pochłania szkodliwe związki pochodzące z nawożenia pól i nieszczelnych szamb. Produkt posiada atest PZH- niezbędny dla celów pitnych dla ludności. ZAPRAWSZAMY DO […]

SIATA V360 valve body

SIATA V360 valve body SIATA V360 jest typem głowicy do montażu bocznego. Jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych Zastosowany jest tłok o wysokiej prędkości przepływu, który zapewnia dużą wydajność podczas płukania wstecznego. Posiada wzmocniony kołnierz o kwadratowym przekroju, z pierścieniem ze stopu aluminium. Dane techniczne: rozmiar zbiorników do zastosowania : 24”, 30”, 36”, 42”, 48” przepływ: […]

SFE-EV PRO CONTROLLER SIATA

SFE-EV PRO CONTROLLER SFE-EV PRO jest łatwym w obsłudze i wydajnym sterownikiem. Posiada zaawansowane opcje programowania oraz podświetlany wyświetlacz LCD. Zastosowanie do zaworów SIATA: V132, V230, V250, V360, V350, V351, V363 W celu dokładnego doboru, zapraszamy do kontaktu: tel.44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl Karta katalogowa SFE-EV. technical_sheet_sfe_ev_pro_en

SFE-EV VIRIDION CONTROLLER

SFE-EV VIRIDION CONTROLLER Nowy sterownik charakteryzuje się inteligentną regeneracją złóż, co generuje średnie oszczędności wody od 25%- do 40% przy niektórych zastosowań. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu czujnika przewodności, zmiennej funkcji roztworu solanki i adaptacyjnej pojemności rezerwowej. Zastosowanie do zaworów SIATA: V132, V230, V250, V360 Aplikacje: zmiękczanie, filtracja W celu dokładnego doboru, zapraszamy do kontaktu: […]

SIATA V363 valve body

SIATA V363 valve body SIATA V363 jest głowicą przeznaczoną do wód o dużym zasoleniu, np. Do wody morskiej. Jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych i jest bardzo wytrzymałym zaworem. Jest możliwość wykonania elementów wewnętrznych ze stali nierdzewnej 316 L. Współpracuje z kontrolerami serii SIATA. Dane techniczne: rozmiar zbiorników do zastosowania : 14”, 16”, 21”, 24”, 30”, […]

SIATA V240 valve body

SIATA V240 SIATA V240 jest typem głowicy do montażu bocznego. Jest przeznaczona głównie do zastosowań przemysłowych, w zakresie demineralizacji wody, zmiękczania oraz filtracji wody. Współpracuje z kontrolerami serii SIATA. SIATA V240 zastąpiła głowicę SIATA V230. Dane techniczne: rozmiar zbiorników do zastosowania : 14”, 16”, 21” 24” przepływ: do 8,5 m3/h przepływ płukania wstecznego: 4,0 m3/h […]

Jak zaoszczędzić wodę i ścieki w pralni przemysłowej

Jak zaoszczędzić wodę i ścieki w pralni przemysłowej. Pralnie przemysłowe zużywają duże ilości wody oraz ścieków. Ceny wody i ścieków systematycznie rosną, co powoduje obniżenie rentowności prowadzenie działalności. Ponadto woda, która nie jest uzdatniona generuje następne koszty w postaci awarii urządzeń  i nieplanowanych przestojów produkcyjnych, większego zużycia środków piorących, itp. Dlatego też AQUA PLUS projektuje: […]

Stacja uzdatniania wody dla pralni przemysłowej

Stacja uzdatniania wody dla pralni przemysłowej. AQUA PLUS prowadzi dobór, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody dla pralni przemysłowych. W pralniach przemysłowych bardzo ważnym czynnikiem opłacalności prowadzenia biznesu pralniczego, jest woda o odpowiednich parametrach. Wynika to z tego, że woda nie uzdatniona powoduje złą jakość prania, duże zużycie środków piorących, bardzo szybkie zakamienienie się urządzeń […]

Usuwanie koronawirusa z powierzchni i powietrza

Usuwanie koronawirusa z powierzchni i powietrza, wirusów, bakterii, pleśni i grzybów za pomocą prominiowania UV. AQUA PLUS proponuje do dezynfekcji powietrza i powierzchni urządzenie typ SVETOLIT. Dzięki wysokiej wartości promieniowania, urządzenie SVETOLIT w bardzo krótkim czasie dezynfekuje powietrze i powierzchnie w danym pomieszczeniu. Przykładowe urządzenie np. SVETOLIT 100 zdezynfekuje pomieszczenie o wymiarach 5,0 x 5,0 […]

SVETOLIT 50 100 300 600 Dezynfekcja powietrza i powierzchni usuwanie koronawirusa

SVETOLIT jest to gama urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji powietrza i powierzchni  w pomieszczeniach, metodą ultrafioletu. SVETOLIT jest urządzeniem, który eliminuje z powietrza i powierzchni   wirusy, bakterie, spory , pleśnie i drożdże . Specjalna konstrukcja pozwala na mobilność urządzenia, czyli jednym urządzeniem  można dezynfekować wiele pomieszczeń. Wysoka dawka ultrafioletu,  gwarantuje  szybką dezynfekcję  w pomieszczeniu, np. SVETOLIT […]

Elektroda sonda pH SZ.195.1.

Elektroda sonda pH SZ.195.1. Elektroda przeznaczona jest do różnorodnych pomiarów pH, w zakresie temperatur od -5 do 130 stopni C. W celu doboru sond pomiaru pH, prosimy o kontakt, tel/fax :   44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl Zapraszamy do współpracy.

ACTICIDE LA 1209 biocyd

ACTICIDE LA 1209  jest mieszaniną biobójczą przeznaczoną do wodnych obiegów wody chłodzącej. Zastosowanie: do przemysłowych obiegów wody. Dawkowanie: w zależności od założeń doborowych. Bardzo często w otwartych obiegach chłodniczych oprócz osadów korozyjnych występuje rozwój mikroorganizmów typu algi, grzyby, bakterie, drożdże czy glony. Dlatego też AQUA PLUS proponuje  klientom dobór oraz stosowanie dedykowanych preparatów, w celu eliminacji […]

Woda dla pralni przemysłowych

AQUA PLUS projektuje i wykonuje układy do uzdatniania wody dla Pralni. Proponujemy także wykorzystanie wody po cyklach płukania i zawracania wody na potrzeby pralni przemysłowych. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędności : ok. 70-50 % ścieków ok. 70-50 % wody zasilającej ok. 20 % energii cieplnej Układ uzdatniania wody dla pralni mogą być wyposażone w: System przygotowanie […]

Woda do produkcji papieru i tektury

AQUA PLUS projektuje i wykonuje instalacje do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, na potrzeby produkcji papieru i tektury oraz na do kotłowni parowej. Parametry wody zasilającej ma kluczowy wpływ na jakość produkowanego wyrobu. Woda uzdatniona do celów produkcyjnych musi posiadać odpowiednią klasę czystości. System uzdatniania wody wyposażone są w: Wstępne uzdatnienie wody ( filtrację, odżelazianie i odmanganianie […]

Woda do stolarni do nawilżania powietrza

AQUA PLUS proponuje i wykonuje systemy dla stolarni na potrzeby nawilżania powietrza. Taki system pozwala zredukować zapylenie w stolarni i obniżyć temperaturę w hali. Jednak woda do takiego systemu powinna być uzdatniona. Poniżej standardowy układ uzdatniania wody,  wyposażony są w: Przygotowanie wody ( filtrację, odżelazianie i odmanganianie wody, Stację zmiękczania wody dwubutlowej lub zabezpieczenia za pomocą […]

Woda do odpylania przesypów taśmowych

AQUA PLUS oferuje i  montuje systemy do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, mającej zastosowanie przy nawilżaniu przesypywanego kruszcu.  Parametry wody do nawilżania na ogromne znaczenie, ponieważ ewentualne osady w wodzie mogą zanieczyścić przesypywane kruszce. Woda uzdatniona do takich zastosowań powinna być o wysokiej klasie czystości. Instalacje uzdatniania wody wyposażone są w: Wstępne uzdatnienie wody ( filtrację, odżelazianie […]

Woda do linii galwanicznych

AQUA PLUS oferuje i montuje instalacje do produkcji, urządzenia do uzyskania wody demineralizowanej, na potrzeby linii galwanicznych. Jakość wody uzdatnionej do kąpieli galwanicznych ma kluczowy wpływ na produkowany wyrób końcowy. Woda uzdatniona do celów produkcyjnych musi posiadać odpowiednią czystość. Układ uzdatniania wody może być wyposażony w: System przygotowanie wody ( filtrowanie, odżelazianie i odmanganianie wody) Układ zmiękczania […]

Woda do komór klimatyzacyjnych

AQUA PLUS projektuje i wykonuje montaż układów do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, służącej do zasilania komór klimatyzacyjnych. Woda uzdatniona do celów klimatyzacji powinna spełniać odpowiednią klasę jakości oraz nie może zawierać  bakterii. System uzdatniania wody wyposażone są w: Uzdatnianie wody – wstępne ( filtrację, odżelazianie i odmanganianie wody, filtrację za pomocą węgla aktywowanego) Instalację zmiękczania wody […]

Woda do lakierni do oczyszczania elementów lakierowanych

AQUA PLUS dobiera, montuje układy do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, mającej zastosowanie przy oczyszczaniu elementów lakierowanych w lakierniach. Parametry wody płuczącej do lakierowania ma kluczowy wpływ na produkowany wyrób końcowy. Woda uzdatniona do celów produkcyjnych musi posiadać odpowiednią klasę czystości. System uzdatniania wody wyposażone są w: Wstępne uzdatnienie wody ( filtrację, odżelazianie i odmanganianie wody, filtrację […]

Niskie zużycie ścieków w uzdatnianiu wody w odwróconej osmozie

AQUA PLUS produkuje urządzenia mające na celu uzyskanie małej ilości ścieków ze stacji odwróconej osmozy. Tradycyjne stacje odwróconej osmozy mają duże straty wody i ścieków, ponieważ produkują ok. 30% ścieków, czyli z 1000 l wody zasilającej, uzyskuje się permeatu ok. 700 l, a 300 l jest ściekiem poprodukcyjnym. Ponieważ koszty ścieków stale rosną, dlatego też zaprojektowaliśmy […]

Woda do produkcji chemii gospodarczej

AQUA PLUS dostarcza, montuje systemy do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, służącej do produkcji chemii kosmetycznej. Jakość wody służącej do produkcji chemii gospodarczej na kluczowy wpływ na produkowany wyrób końcowy. Woda uzdatniona do celów produkcyjnych musi posiadać odpowiednią klasę czystości oraz nie może zawierać  bakterii. System uzdatniania wody wyposażone są w: Wstępne przygotowanie wody ( filtrację, odżelazianie […]

Woda do produkcji roztworów glikolowych

AQUA PLUS prowadzi projektowanie, montaż i uruchomienie systemów do produkcji wody dejonizowanej,  służących do produkcji roztworów glikolowych. Parametry wody służącej do produkcji muszą zapewniać odpowiednią jakość wody, aby nie zanieczyszczać produktu końcowego. Układy uzdatniania wody AQUA PLUS składają się z :  wstępnej filtracji antyosadowej, odżelaziania, odmanganiania wody oraz  filtracji za pomocą węgla aktywnego zmiękczacza  wody, który usuwa […]

Woda do nawilżaczy powietrza mgłą wodną

AQUA PLUS prowadzi dobór systemów służących do produkcji wody demineralizowanej ( dejonizowanej) osmotycznej, mające zastosowanie do nawilżaczy powietrza mgłą wodną. Parametry wody uzdatnionej  powinny zagwarantować prawidłową jakość wody zasilającej system nawilżania powietrza. Dobór układu uzdatniania wody AQUA PLUS może się składać z:  odpowiedniego przygotowania wody – systemu  służącego do przefiltrowania wody, odżelaziania, odmanganiania wody oraz  uzdatnienia […]

Woda do produkcji emulsji chłodzących i smarujących

AQUA PLUS produkuje urządzenia służące do produkcji wody demineralizowanej ( dejonizowanej) osmotycznej, mające zastosowanie do produkcji emulsji smarujących i chłodzących. Jakość wody powinna gwarantować odpowiednią czystość, aby nie zanieczyszczać produktu. System uzdatniania wody AQUA PLUS posiada:  Układ wstępnego przygotowania wody, oczywiście w zależności od parametrów wody wejściowej tj. ( system filtracji, odżelaziania, odmanganiania wody oraz  filtrację […]

Woda do produkcji kosmetyków

AQUA PLUS oferuje urządzenia do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, służącej do produkcji kosmetyków. Parametry wody w przemyśle kosmetycznym ma kluczowe znaczenie na jakość produktów kosmetycznych. Woda do tych celów musi posiadać czystość mineralną oraz musi być pozbawiona bakterii. Standardowy system uzdatniania wody składa się z: Wstępnego uzdatniania wody ( filtracja, odżelazianie i odmanganianie wody, filtracja […]

Aktiphos 662

Preparat Aktiphos 662 jest środkiem służącym do uzdatniania wody w  otwartych obiegach chłodniczych. Jest bardzo dobrym inhibitorem korozji oraz stabilizuje twardość wody. Opakowanie : kanister 20 kg Zastosowanie: układy chłodnice w elektrowniach i innych  otwartych obiegach wody chłodzącej. W celu szczegółowego doboru środka: zapraszamy do kontaktu 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl

Filtr ze stali nierdzewnej AQUA PMB

Filtr ze stali nierdzewnej 304 , 316L typ AQUA PMB Filtr ze stali nierdzewnej typ AQUA , PMB  przeznaczony jest do filtracji wody oraz innych mediów. Filtr posiada prostą konstrukcję, dzięki czemu jest praktycznie bezawaryjny. Od góry posiada pokrywę, którą się zdejmuje i wymienia wkład. Pokrywa jest zamocowana za pomocą śrub. Dzięki swojej konstrukcji wymiana […]

Hydrochem 312 antyskalant

HYDROCHEM 312  jest antyskalantem dedykowanym do zabezpieczenia  membran osmotycznych  przed osadami mineralnymi, które występują w wodzie zasilającej Instalacje odwróconej osmozy. W przypadku zapytań, służymy szczegółowymi danymi. AQUA PLUS zaprasza do współpracy , tel. 44 726-46-85 , biuro@aqua-plus.pl

AQUAMAX 28 filtr odżelaziający wodę

AQUAMAX 28 filtr odżelaziający wody. odżelaziacz. Zastosowanie: ujęcia własne w instalacjach domowych i przemysłowych, do usuwania ponadnormatywnych ilości żelaza i manganu z wody. Działanie: Odżelaziacze AQUAMAX 28, to innowacyjna technologia uzdatniania wody. Podczas regeneracji urządzenie zasysa powietrze do wewnątrz butli, tworząc poduszkę powietrzną. Podczas filtracji woda zostaje rozpryśnięta przez powietrze aż do złoża, na którym po napowietrzaniu pozostaje […]

Dystrybutor wody AQUA NIX

Dystrybutory wody AQUA NIX   przeznaczone są do pomieszczeń biurowych, stołówek, sali konferencyjnych, poczekalni, hoteli,obiektów sportowych, itp. Charakteryzują się nowoczesnym designem, najwyższą jakością oraz możliwością rozbudowy. Model  CHS podaje wodę zimną, gorącą, gazowaną i zasilany jest świeżą wodą wodociągową, która nie „stoi” w zbiornikach plastikowych. Zalety: brak odpływu kanalizacyjnego, nadmiar wody spływa do tacki ociekowej zasilanie […]

TURBANION M101 Biocyd

TURBANION M101 – jest biocydem  służącym do zabezpieczenia instalacji chłodniczych przed rozwojem życia mikrobiologicznego (grzybów, bakterii, glonów). W celu szczegółowego  doboru preparatu – zapraszamy do kontaktu z nasza firmą tel. 44 726 46 85, biuro@aqua-plus.pl  

Hydramina OX

Hydramina OX– jest to preparat do korekcji fizykochemicznej wody  dla kotłów, w obiegach wodno parowych i grzewczych. Zalety preparatu: Reguluje pH wody w całym układzie Tworzy ochronną warstewkę hydrofobową na powierzchniach metalowych Przeciwdziała odkładaniu się osadów korozyjnych i kamienia kotłowego Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne Wpływa na obniżenie zasolenia wody Nie wnosi składników mineralnych. Chemicznie […]

Osmotech 1141 antyskalant

Osmotech 1141 jest to antyskalant, służący do zabezpieczenia membran osmozy przed osadami mineralnymi. W przypadku zapytań, służymy szczegółowymi danymi. AQUA PLUS zaprasza do współpracy , tel. 44 726-46-85 , biuro@aqua-plus.pl

HYDROCHEM 220 Inhibitor osadów i korozji

HYDROCHEM 220  jest to   inhibitor zabezpieczający  obiegi przed  osadami i korozją, które proponuje AQUA PLUS. Służy do uzdatniania wody obiegowej w instalacjach chłodniczych, ze względu na fakt dużej skuteczności. Preparat  jest przeznaczony do kondycjonowania układu chłodniczego, w związku z zaleceniami producentów urządzeń. Preparat zawiera minimum 20% polimeru maleinowego i 6% kwasu etidronowego. Dobór preparatu odbywa […]

MEMBRANA AQUA PLUS/SM40-40

Membrana  osmotyczna AQUAPLUS SM40-40, przeznaczona jest do układów uzdatniania wody ponieważ posiada bardzo dobre właściwości filtracyjne. Dokładny dobór przeprowadzany jest przez Personel techniczny,  ponieważ bardzo istotny wpływ na jakość produkowanej wody ma wstępny  system uzdatnianie wody. W związku z powyższym prawidłowy system  uzdatniania wody powinien składać się z filtracji mechanicznej, odżelaziania i odmanganiania wody, filtracji […]

Węzeł elektrodejonizacji w przemyśle farmaceutycznym

   Węzeł elektrodejonizacji. Zespół elektrodejonizacji wykonany jest na module Siemens-Ionpure. Instalowany jest  po drugim stopniu odwróconej osmozy. Moduł EDI jest przystosowany do sanityzacji termicznej. Układ sanityzacji termicznej oferujemy jako dodatkowe wyposażenie. Sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się razem z sanityzacją termiczną zbiornika i pętli wody demineralizowanej. Proces sanityzacji termicznej można uruchomić w sposób ręczny lub automatycznym. Elementy składowe stacji elektrodejonizacji: […]

Mycie i pasywacja zbiornika i rurociągów pętli wody

Mycie i pasywacja. Dla maksymalnej ochrony zbiornika i rurociągów PW przed rozwojem korozji powierzchniowej (tzw. „rougingu”) mycia i pasywacja zostaną przeprowadzone na gorąco przy użyciu kombinacji preparatów o neutralnym pH: Diruclean NS i Dirupass NB szwajcarskiej firmy Ateco. Wszystkie prace montażowe będą prowadzone wg zasad cGMP obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym. Zapraszamy do współpracy: biuro@aqua-plus.pl; tel.44 […]

Uzdatnianie wody dla piekarni

Uzdatnianie wody dla piekarni. AQUA PLUS posiada urządzenia pozwalające na uzdatnienie wody dla piekarni. Woda, która zasila cały zakład powinna być odżelaziona i odmanganiona oraz zdezynfekowana. Następnie woda kierowana jest do kotłowni parowej, gdzie powinna być poddana dalszej obróbce uzdatniania poprzez zastosowanie technologii zmiękczania oraz demineralizacji za pomocą stacji odwróconej osmozy oraz skorygowana chemicznie poprzez […]

Przemysł piekarniczy

Przemysł piekarniczy- metody uzdatniania wody. Woda w piekarniach wykorzystywana jest na cele: – woda pitna – odżelazianie i odmanganianie – woda kotłowa dla kotłowni parowej- zmiękczanie, demineralizacja, odwrócona osmoza – woda do spłukiwania blach piekarniczych- zmiękczanie, odwrócona osmoza, zabezpieczenie przed mikrobiologią. Zadzwoń: 44 724 -46-85

Piekarnie uzdatnianie wody blachy piekarnicze

Piekarnie uzdatnianie wody. AQUA PLUS  proponuje uzdatnianie wody dla przemysłu piekarniczego. Woda przeznaczona do spryskiwania blach piekarniczych, powinna być uzdatniona oraz pozbawiona mikrobiologii. Urządzenia naszej firmy gwarantują spełnienie w/w wymagań. Ponadto oferujemy uzdatnianie wody dla kotłowni parowych oraz wody przeznaczonej dla całej piekarni na cele pitne  i socjalno- bytowe. Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń 44 724-46-85

Zarządzenie stacjami uzdatniania wody w kotłowniach

Zarządzenie stacjami uzdatniania wody w kotłowniach. AQUA PLUS poprzez zarządzenie urządzeniami do uzdatniania wody pomaga optymalizować koszty bieżące, koszty związanie z naprawami i remontami. Taka współpraca pomaga także w ograniczeniu zużycia wody oraz ścieków w kotłowniach. Wpływa wydatnie na ochronę środowiska naturalnego. Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85

Hotele zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody

W hotelach ważnym czynnikiem bezpieczeństwa klientów jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do: spożycia celów socjalno-spożywczych na basenie w centralach klimatyzacji AQUA PLUS przeprowadza okresowe przeglądy urządzeń uzdatniających wodę. Wykonujemy optymalizację kosztów ponoszonych przez właściciela hotelu na cele uzdatnienia wody. Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85

Hotele, obiekty hotelowe stacje uzdatniania wody przeglądy

Hotele czy obiekty hotelowe posiadają instalacje służące do uzdatnienia wody. Ponieważ woda oraz ścieki są sporym kosztem w funkcjonowaniu obiektu hotelowego, to optymalizacja zarządzania stacjami uzdatniania wody pozwala na oszczędności w eksploatacji bieżącej, napraw czy w remontach. Na zadowolenie klienta z pobytu w hotelu ma wpływ także woda, która płynie w kranach, prysznicach, basenie, klimatyzacji […]

Obiekty biurowe zarządzanie stacjami uzdatniania wody

Obiekty biurowe posiadają stacji uzdatniania wody, służące do: instalacji klimatyzacji instalacji uzdatniania wody układów kotłowych Prowadzimy zarządzanie stacjami uzdatniania wody w obiektach biurowych. Takie rozwiązaniu pozwala administratorowi obiektu optymalizację ponoszonych kosztów bieżących oraz związanych z przeglądami, naprawami czy remontami. AQUA PLUS zaprasza do współpracy, tel . 44 724 46 85

Zarządzanie przemysłowymi stacjami uzdatniania wody

Zarządzanie przemysłowymi stacjami uzdatniania wody, ma na celu: przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych, napraw i modernizacji oraz szybkiego reagowania na awarie urządzeń, prowadzenie książki serwisowej urządzeń do uzdatniania wody, prowadzenie planowych remontów, optymalizację bieżących kosztów eksploatacyjnych, przeprowadzanie konsultacji technicznych mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania, Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85

Modernizacje instalacji odwróconej osmozy

Wykonujemy modernizacje instalacji odwróconej osmozy. W zależności od zastosowanych podzespołów AQUA PLUS realizuje rozbudowy i modernizacje modułów odwróconej osmozy. Specjalizujemy się w technologiach membranowych, które są bezchemicznymi sposobami pozyskania wody oczyszczonej. Częstym problemem jest wstępna filtracja wody, która powoduje odkładanie się osadów na membranach osmotycznych. Jeżeli Twoja instalacja źle pracuje, zadzwoń tel: 44 724 46 […]

Stacje do usuwania azotanów z wody przeglądy i naprawy

AQUA PLUS proponuje instalacje do usuwania azotanów z wody podziemnej. Stacje do usuwania azotanów z wody  należy okresowo poddawać przeglądom oraz regulacji. Wynika to z faktu, że Minister Zdrowia określa wyraźnie dopuszczalną zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia. Urządzenia do usuwania azotanów posiadają w swojej konstrukcji  wiele mechanizmów, uszczelnień oraz regulatorów, które pod wpływem […]

Dom jednorodzinny stacja odżelaziania wody

Stacje odżelaziania i odmanganiania wody w domu jednorodzinnym są niezbędnym elementem w celu pozyskania wody jakości pitnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. AQUA PLUS stosuje nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody. Jeżeli Twoja woda jest brązowa i niezdatna do picia – zadzwoń: tel. 44 724 46 85

Wykonywanie przeglądów stacji odwróconej osmozy w kotłowni

Wykonujemy przeglądy serwisowe stacji uzdatniania wody dla kotłowni wodnych oraz parowych. Uzdatnianie wody w kotłowniach jest niezmiernie ważnym procesem. Z powodu źle uzdatnionej wody w kotłach narasta kamień kotłowy, który bezpośrednio wpływa na zmniejszenie wydajności kotła oraz wytwarzania się procesów korozyjnych. Aby uniknąć problemów z kotłami należy wodę prawidłowo uzdatniać, zgodnie z wymogami DTR Kotła. […]

Przemysł spożywczy przeglądy stacji uzdatniania wody

Przemysł spożywczy przeglądy stacji uzdatniania wody AQUA PLUS specjalizuje się w wykonywaniu przeglądów stacji uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego. Wykonujemy naprawy, modernizacje stacji odżelaziania, zmiękczania, demineralizacji wody. Stosujemy oryginalne części zamienne oraz podzespoły. Prowadzimy serwisy techniczne urządzeń służących do uzdatniania wody.

Kompletna stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej

Kompletna stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej, składa się z : – filtr odżelaziający automatyczny – filtr węglowy automatyczny lub narurowy – zmiękczacz dwukolumnowy – stacja odwróconej osmozy – zbiornik wody zdemineralizowanej AQUA PLUS wykonuje także przeglądy okresowe instalacji SUW oraz naprawy i wymiany wyeksploatowanych podzespołów i materiałów. Zapraszamy do wsołpracy: biuro@aqua-plus.pl; tel. 44-724-76-85

Montaż stacji uzdatniania wody do myjki samochodowej

Montaż stacji uzdatniania wody do myjki samochodowej wykonujemy wykwalifikowanym serwisem technicznym. Uzdatnianie wody do myjki samochodowej jest bardzo ważnym elementem wyposażenia myjki samochodowej. Źle działająca stacja uzdatniania wody powoduje powstawanie osadów na karoserii samochodu, co bezpośrednio wpływa na niezadowolenie klientów, na reklamacje i złą opinie kierowców o myjni samochodowej. Powszechnie wiadomo, że zła opinia kierowców […]

Stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej

Stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej. AQUA PLUS montuje stacje uzdatniania wody do myjki samochodowej. Przykładowa instalacja, w zależności od jakości wody zasilającej składa się z: Stacja odżelaziania i odmanganiania wody Filtr węglowy Stacja zmiękczania wody Układ odwróconej osmozy jednomodułowa lub kilkumodułowa Zbiornik wody magazynowej demi wraz z czujnikami poziomu wody Wykonujemy przeglądy, naprawy i […]

Myjnie samochodowe przeglądy i naprawy stacji uzdatniania wody

Myjnie samochodowe przeglądy i naprawy stacji uzdatniania wody. AQUA PLUS wykonuje usługi serwisowe w stacjach uzdatniania wody do celów myjni samochodowych. Zakres prac serwisowych: Przegląd i kontrola urządzeń Kontrola i regulacja stacji odżelaziania wody Kontrola i regulacja filtra węglowego Kontrola i regulacja stacji zmiękczania wody Czyszczenie i wymiana uszczelnień w układzie zasysania solanki regeneracyjnej złoże […]

Węzeł elektodejonizacji EDI do sanityzacji termicznej.

Układ elektrodejonizacji oparty jest na module Siemens-Ionpure, który jest zainstalowany po drugim stopniu odwróconej osmozy. Zastosowany moduł EDI wykonany jest w wersji dostosowanej do sanityzacji termicznej. Sam układ sanityzacji termicznej oferujemy w formie opcji. Oferowana opcjonalnie sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się  jednocześnie z sanityzacją termiczną zbiornika i pętli wody demi. W tym celu pętla […]

Ozonowanie wody w pętli wody oczyszczonej

Ozonowanie wody . Ozon wytwarzany jest z wody oczyszczonej z instalacji  zasilającej pętlę wody oczyszczonej. Woda przepływając przez celę elektrolityczną miesza się z ozonem i następnie wpływa do instalacji  powrotnej pętli przed zbiornikiem magazynowym. Układ pozwala na sanityzację ozonem zarówno w trybie „on-line” jak i w trybie “off-line”.

Układ ozonowania wody

Układ ozonowania wody, oparty jest na elektrolitycznym generatorze ozonu szwajcarskiej produkcji  Wedeco-Innovatec  o wydajności 8 g03/h (2 x 4 gO3/h). Ozon generowany jest z wody oczyszczonej pobieranej z rurociągu zasilającego pętlę wody oczyszczonej. Po przepłynięciu przez celę elektrolityczną mieszanina wody z ozonem podawana jest do rurociągu powrotnego pętli bezpośrednio przed zbiornikiem magazynowym. Oferowany układ pozwala na […]

HYDREX 7515 Biocyd nieutleniający

HYDREX 7515 Biocyd nieutleniający Zastosowanie:w myjkach, zamkniętych i otwartych systemach z recyrkulacją wody chłodzącej. HYDREX 7515 ma skuteczność w zakresie pH od 6,0 do 10. Preparat jest bardzo skuteczny wobec bakterii tworzących szlam, bakterii siarczanowych redukcji, grzyby, drożdże i algi. HYDREX 7515 zabija mikroorganizmy przez reakcję ze ścianką komórek. Zapraszamy do współpracy: biuro@aqua-plus.pl; tel. 44-724-76-85 […]

Obniżenie kosztów energetycznych w kotłowniach poprzez zastosowanie zmiękczenia wody gorącej

Obniżenie kosztów energetycznych w kotłowniach poprzez zastosowanie zmiękczenia wody gorącej. Standardowe rozwiązania zmiękczają wodę zimną. Natomiast w naszej technologii stacja  zmiękcza wodę gorącą. Taka technologia ma zastosowanie w zakładach, gdzie jest duża ilość wody gorącej magazynowana w zbiorniku uzyskana z różnych procesów technologicznych. Po zbiorniku montowane są kolumny jonitowe w specjalnym wykonaniu na wodę gorącą. […]

Stacja zmiękczania wody gorącej obniżenie kosztów

Stacja zmiękczania wody gorącej jest pozwala na obniżenie kosztów poprzez zmiękczanie wody gorącej, która następnie zasila układ kotłów parowych. AQUA PLUS wykonuje zmiękczacze na wodę gorącą. Wykorzystanie stacji zmiękczania wody gorącej wpływa na obniżenie  kosztów energetycznych  poprzez zmiękczenie wody gorącej.

LEWATIT S 6368 A usuwanie organiki.

LEWATIT S 6368 A złoże jonowymienne do usuwania organiki z wody. LEWATIT® S 6368 A jest silnie zasadową, makroporowatą żywicą anionitową typu I o matrycy polistyrenowej i jednakowej wielkości ziaren (monodyspersyjna). LEWATIT® S 6368 A znajduje zastosowanie: – w formie chlorkowej:  oczyszczania wód powierzchniowych z naturalnych substancji organicznych  oczyszczania wód oraz kondensatów przemysłowych […]

INDION NSSR Żywica jonowymienna usuwanie azotanów

INDION NSSR  usuwanie azotanów z wody masa jonitowa jest makroporowatą silnie zasadową żywicą jonowymienną, której głównym zadaniem jest usuwane jonów azotanowych z wody pitnej. Odpowiednio dobrane właściwości fizyko-chemiczne zapewniają żywicy odpowiednią kinetykę usuwania azotanów w obecności jonów siarczanowych. Wysokie stężenie azotanów w wodzie jest niebezpieczne z dwóch powodów. Jonowe formy azotanów tworzą kompleksy we krwi, […]

Mycie i pasywacja rurociągów do farmacji Derouging

Derouging Na powierzchni ze stali nierdzewnej często powstaje nalot z rdzy. W przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jest to poważny problem wpływający na jakość wody oczyszczonej. Podobne osady powstają w instalacjach czystej pary, które maja czarną i nierówną warstwę. Osady wytwarzają się wewnątrz rurociągu. Aby usunąć ten nalot- nasza firma proponuje technologię oraz usługę oczyszczenia wewnętrznych […]

Higieniczne wymienniki ciepła do farmacji

Higieniczne wymienniki ciepła do farmacji Nasza firma oferuje się m. in. wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. • Wszystkie elementy wymienników wchodzące w kontakt z medium czystym wykonane są ze stali AISI 316L. • W wykonaniu standardowym wewnętrzna chropowatość elementów wchodzących w kontakt z medium czystym wynosi Ra<0.8µm. Niższa chropowatość (0.6µм, […]

HYDREX 2520 INHIBITOR KOROZJI

HYDREX 2520 UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ – OBIEGI CHŁODNICZE ZAMKNIĘTE WODY OBIEGOWEJ Opis i zastosowanie Hydrex 2520 to wieloskładnikowy produktu , który jest doskonałym środkiem do zapobiegania korozji w układach zamkniętych obiegowej. Hydrex 2520 jest mieszaniną molibdenianu oraz innych inhibitorów korozji, organicznych i nieorganicznych, które chronią wszystkie metale używane zwykle w takich systemach. Molibdenian działa w celu wytworzenia folii ochronnej […]

HYDREX 2450 OCHRONA OSADÓW ORGANICZNYCH

HYDREX 2450 UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ OPIS I ZASTOSOWANIE Hydrex 2450 jest wielofunkcyjnym produktem o wyjątkowej wydajności w zapobieganiu powstawania osadów organicznych i zanieczyszczeń w instalacjach wody chłodzącej w szerokim zakres warunków pracy. Hydrex 2450 działa również synergistycznie ze wszystkimi produktami biobójczymi dla doskonałej kontroli mikrobiologicznej. Hydrex 2450 jest stabilny w skrajnych warunkach i zapewnia lepsze […]

HYDREX 2110 ANTYSKALANT I INHIBITOR KOROZJI

HYDREX 2110 UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ ANTYSKALANT I INHIBITOR KOROZJI DO SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH OPIS I ZASTOSOWANIE Hydrex 2110 to środek antykorozyjny. Zapobiega wytwarzaniu się kamienia. Jest to również organiczny inhibitor przeciwko korozji miedzi. Jako ciecz jest łatwy w obsłudze. W zależności od dawki zapewnia skuteczne, długotrwałe zahamowanie wytrącania się osadów węglanów, siarczanów i fosforanów. Jest stabilny […]

Złoże jonowymienne INDION 225 NaF

INDION 225 Na F jest silnie kwasowym kationitem zawierającym grupy sulfonowe. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o uzdatnianiu wody stosowanej w przetwórstwie żywności, produkcji napojów i wodzie pitnej. Kationit silnie kwaśny, masa jonowymienna, złoże jonitowe. Parametry żywicy JONITOWEJ INDION 225 Na F spełniają rygorystyczne normy wymagane przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia. Zaletą […]

HYDREX 7310 BIOCYD NIEUTLENIAJĄCY

HYDREX 7310 BIOCYD NIEUTLENIAJĄCY Uzdatnianie wody chłodniczej Opis i zastosowanie Hydrex 7310 to ciekły biocyd o szerokim spektrum działania do zastosowania w różnych aplikacjach uzdatniania wody, włączając w to systemy otwarte i zamknięte chłodzenia z recyrkulacją, papiernie, skrubery i inne. Hydrex 7310 w kontakcie z mikroorganizmami powoduje natychmiastowe zahamowanie ich wzrostu. Kontroluje szeroką różnorodność glonów, bakterii i […]

HYDREX 2900 INHIBITOR KOROZJI I KAMIENIA

HYDREX 2900 INHIBITOR KOROZJI I KAMIENIA Opis i zastosowanie HYDREX 2900 to preparat będący mieszaniną fosforanów, fosfonianów, polikarboksylanów, TTA i cynku przeznaczony do kontrolowania korozjii i kamienia w otwartych chłodniach z recyrkulacją. HYDREX 2900 jest szczególnie przydatny w ukladach, dla których indeks Ryznara mieści się w granicach od 4 do 8. Zalety • Efektywna ochrona antykorozyjna zwłaszcza dla […]

CIP zestaw do chemicznego mycia niska cena

Stacja CIP – chemicznego czyszczenia membran osmotycznych. Skuteczność procesu czyszczenia chemicznego zależy od rodzaju użytych środków czyszczących, temperatury roztworu czyszczącego oraz jego prędkości przepływu przez membrany. Układ CIP składający się ze: • zbiornika, pompy cyrkulacyjnej, filtra świecowego, podgrzewacza elektrycznego oraz armatury odcinającej i regulacyjnej. Układ CIP wykonywany jest w wersji mobilnej. Wszystkie elementy zamontowane będą […]

CIP Stacja do chemicznego mycia urządzeń przemysłowych

Stacja CIP – chemicznego czyszczenia membran osmotycznych. Skuteczność procesu czyszczenia chemicznego zależy od rodzaju użytych środków czyszczących, temperatury roztworu czyszczącego oraz jego prędkości przepływu przez membrany. Układ CIP składający się ze: • zbiornika, pompy cyrkulacyjnej, filtra świecowego, podgrzewacza elektrycznego oraz armatury odcinającej i regulacyjnej. Układ CIP wykonywany jest w wersji mobilnej. Wszystkie elementy zamontowane będą […]