Uzdatniająca żywica jonitowa nitras typ SR7, z atestem PZH.
Najwyższej jakości żywica do uzdatniania wody o strukturze makroporowatej polistyrenowej, w postaci kulek, posiadająca dużą zdolność jonowymienną.
Specjalnie opracowana, posiada zdolność regeneracji roztworem NaCl.
Żywica pochłania szkodliwe związki pochodzące z nawożenia pól
i nieszczelnych szamb.
Produkt posiada atest PZH- niezbędny dla celów pitnych dla ludności.
ZAPRAWSZAMY DO WSPÓŁPRACY
tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl