Firma AQUA PLUS oferuje kompleksową obsługę klienta, od doboru technologii, fazę projektowania, poprzez dostarczenie, montaż i uruchomienie instalacji uzdatniania wody: odżelaziania, odmanganiania, zmiękczania, odwróconej osmozy, demineralizacji, dekarbonizacji, usuwania azotanów, usuwania jonu amonowego, usuwania amoniaku z wody pitnej, dezynfekcji, usuwania bakterii Legonelli z instalacji ciepłej wody użytkowej. Proponujemy rozwiązania techniczne związane z dezynfekcją wody, usuwaniem  bakterii Legionelli, Escherichia coli,  mikroorganizmów.

Podmioty gospodarcze współpracujące ze sobą:

 • AQUA PLUS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- KRS 0000577598
 • AQUA PLUS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – KRS 0000578667

STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY AQUA PLUS  DO PRODUKCJI WODY OSMOTYCZNEJ.

Woda osmotyczna jest wodą zdemineralizowaną pozbawioną kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli.
Woda osmotyczna uzyskiwana jest  po przepłynięciu wody przez  instalację odwróconej osmozy.

Stacja osmozy składa się z:

 • membran półprzepuszczalnych,
 • obudów wysokociśnieniowych,
 • pompy wysokociśnieniowej,
 • automatyki do sterowania procesem,
 • rotametrów, armatury oraz konstrukcji ze stali nierdzewnej.

Uzdatniona woda metodą odwróconej osmozie jest prawie całkowicie pozbawiona soli oraz posiada gazowe składniki wody ( tlen, dwutlenek węgla).

Woda osmotyczna (permeat) najczęściej magazynowana jest w zbiorniku wody uzdatnionej, natomiast koncentrat (zatężone sole) są odrzutem z procesu.

Instalacja Przemysłowej Odwróconej Osmozy wymaga wody zasilającej o parametrach wody pitnej, pozbawionej twardości ogólnej, wolnego chloru, oleju oraz małej zawartości związków koloidalnych.

FILTRY SAMOCZYSZCZĄCE  PRZEMYSŁOWE  – przeznaczone są do usuwania z wody zanieczyszczeń mechanicznych. Mają zastosowanie w filtracji wody powierzchniowej, studziennej, w obiegach chłodniczych i technologicznych. Stosowane są w energetyce, ciepłownictwie, hutnictwie, w przemyśle papierniczym, spożywczym, farmacji i innych.

Produkowane są w zależności od zastosowania nawet do średnicy DN800.

AQUA PLUS w zależności od zastosowania i parametrów wody zasilającej może zaproponować odpowiedni system uzdatniania wody, w celu spełnienia założeń dla jakości wody oczyszczonej.

 • Przemysł energetyczny i ciepłownictwo
 • Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny
 • Szpitale, Domy pomocy społecznej, hotele, biurowce
 • Przemysł spożywczy, przetwórczy, mięsny, hodowla zwierząt i wylęgarnie, szklarnie
 • Przemysł drzewny, papierniczy, poligrafia, drukarnie
 • Przemysł tekstylny
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Hale produkcyjne i magazynowe, chłodnie składowe

Wykonujemy:

 • montaż i rozruch urządzeń
 • naprawy i  modernizacje SUW, mycie membran osmotycznych
 • przeglądy okresowe.

Zapewniamy:

 • doradztwo techniczno – handlowe
 • atrakcyjną ofertę cenową
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Gwarantujemy:

 • rzetelne wykonanie robót
 • Ponadto w swojej ofercie handlowej firma nasza posiada m.in. środki chemiczne do kondycjonowania wody kotłowej i chłodniczej, testery do badania wody, złoża filtracyjne.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

Proponujemy naszym klientom:

 • Projektowanie i montaż systemów automatyki przemysłowej
 • Programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich
 • Wykonywanie szaf sterowniczych
 • Sterowanie ciągiem technologicznym
 • Automatyzacja stacji uzdatniania wody
 • Automatyzacja kotłowni

AZOTANY W WODZIE – często występują w wodach podziemnych, które położone są na obszarach rolniczych intensywnie nawożonych przez rolników oraz położonych w sąsiedztwie nieszczelnych szamb.

AZOTANY bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Wpływają na rozwój chorób niedokrwienia oraz nowotworowych.

USUWANIE AZOTANÓW Z WODY – odbywa się poprzez zastosowanie selektywnych złóż jonowymiennych. Jonity te regenerowane są roztworem NaCl z soli tabletkowej. Woda z zawartością azotanów przepływa przez selektywne jonity, które znajdują się w kolumnach z tworzywa sztucznego. Cyklami pracy i regeneracji zarządza sterownik oraz głowice wielodrogowe.

URZĄDZENIA DO USUWANIA AZOTANÓW – posiadają ATEST PZH.

URZĄDZENIE DO USUWANIA BAKTERII LEGIONELLI – NOWOŚĆ !!!

Urządzenie zostało zaprezentowane po raz pierwszy w Polsce na targach POLEKO 2012 w Poznaniu, pawilon nr 3, stoisko nr 72 A. Urządzenie już zostało zamontowane i uruchomione w jednym ze Szpitali w Polsce, gdzie uzyskaliśmy wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

 • Urządzenie produkcji niemieckiej służy do usuwania m.in. bakterii Legionelli sp..
 • Gwarantuje czystość bakteriologiczną wody w instalacjach wodnych, w obiekcie.
 • Urządzenie niszczy m.in. bakterie Legionelli sp. metodą bezchemiczną.

Woda przepływając przez Urządzenie zostaje poddana silnemu działaniu ultradźwięków, które powodują powstanie sił kawitacji. Mikroorganizmy znajdujące się w wodzie zostają
trwale uszkodzone poprzez rozerwanie ścian komórkowych. Patogeny powstałe z rozpadu mikroorganizmów zostają trwale uszkodzone i ich reprodukcja zostaje przerwana.

Następnie sterylizator UV dezynfekuje wodę przy pomocy ultrafioletu o długości fali 254nm. Połączenie technologii promieniowania UV i ultradźwięków oraz specjalnej konstrukcji urządzenia pozwala na skuteczną dezynfekcję wody.

Skuteczność metody ma ogromne znaczenie w przypadku zwalczania bakterii Legionelli sp. w systemach ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie tej nowatorskiej technologii niesie
za sobą wiele zalet.

Zalety urządzenia:

 • szybkie usuwanie bakterii Legionelli, zakłada się, że po wbudowaniu urządzenia w instalację – czas całkowitego usunięcia bakterii wynosi 4-6 tygodni
 • technologia bezchemiczna
 • bardzo niskie koszty eksploatacji, brak regenerantów chemicznych, części zamiennych
  do okresowej wymiany oraz kosztów serwisowych ( promienniki UV wymienia się średnio
  co 2 lata i ich koszt niski)
 • łatwy oraz prosty sposób nadzoru i kontroli
 • obniżenie nakładów energetycznych – można obniżyć temperaturę ciepłej wody użytkowej
 • małe zapotrzebowanie na miejsce bez specjalnych wymogów BHP
 • dodatkowo ultradźwięki mają właściwości czyszczące.

Oferujemy preparat  do usuwania kamienia kotłowego odkamieniacz EKAM.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY