INDION NSSR  usuwanie azotanów z wody masa jonitowa
jest makroporowatą silnie zasadową żywicą jonowymienną, której głównym zadaniem jest usuwane jonów azotanowych z wody pitnej. Odpowiednio dobrane właściwości fizyko-chemiczne zapewniają żywicy odpowiednią kinetykę usuwania azotanów w obecności jonów siarczanowych. Wysokie stężenie azotanów w wodzie jest niebezpieczne z dwóch powodów. Jonowe formy azotanów tworzą kompleksy we krwi, co w dłuższym czasie może wywoływać niedobory tlenowe, wpływające negatywnie na ludzkie życie. Przepływ wody zawierającej azotanany przez orurowanie wykonane z żelaza, może powodować deficyt tlenowy, prowadzący do korozji. W procesach usuwania azotanów, w celu zapobiegania problemom wywoływanych ich obecnością preferowane jest zastosowanie żywic jonowymiennych.

AQUA PLUS zaprasza do współpracy. tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl