SFE-EV VIRIDION CONTROLLER

Nowy sterownik charakteryzuje się inteligentną regeneracją złóż, co generuje średnie oszczędności wody od 25%- do 40% przy niektórych zastosowań. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu czujnika przewodności, zmiennej funkcji roztworu solanki i adaptacyjnej pojemności rezerwowej.

Zastosowanie do zaworów SIATA:
V132, V230, V250, V360
Aplikacje: zmiękczanie, filtracja

W celu dokładnego doboru, zapraszamy do kontaktu: tel.44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl
Karta katalogowa SFE-EV. siata_sfe-ev-viridion_controller_techseet_en