Hydramina OX– jest to preparat do korekcji fizykochemicznej wody  dla kotłów, w obiegach wodno parowych i grzewczych.

Zalety preparatu:

 • Reguluje pH wody w całym układzie

 • Tworzy ochronną warstewkę hydrofobową na powierzchniach metalowych

 • Przeciwdziała odkładaniu się osadów korozyjnych i kamienia kotłowego

 • Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne

 • Wpływa na obniżenie zasolenia wody

 • Nie wnosi składników mineralnych.

 • Chemicznie odtlenia wodę kotłową i obiegową

 • Poliaminy tłuszczowe wymuszają kondensację  w postaci kropelek co jest bardzo pożądane z punktu widzenia przewodnictwa ciepła

 • Stosowanie preparatu powoduje powolne usuwanie produktów korozji oraz osadów mineralnych z powierzchni metalowych
 • Zmniejsza awaryjność układów kotłowych
 • Poprawia sprawność urządzeń energetycznych
 • Posiada ATEST PZH

  NIE ZAWIERA HYDRAZYNY ANI FOSFORANÓW
  Zapraszamy do współpracy: tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl