AQUA PLUS oferuje i montuje instalacje do produkcji, urządzenia do uzyskania wody demineralizowanej, na potrzeby linii galwanicznych.

Jakość wody uzdatnionej do kąpieli galwanicznych ma kluczowy wpływ na produkowany wyrób końcowy.

Woda uzdatniona do celów produkcyjnych musi posiadać odpowiednią czystość.

Układ uzdatniania wody może być wyposażony w:

  • System przygotowanie wody ( filtrowanie, odżelazianie i odmanganianie wody)
  • Układ zmiękczania wody typ Dulpex lub Triplex
  • Demineralizację wody metodą jonowymienną
  • Zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej, który może być  wyposażony w Pętlę wody obiegowej
  • Sterylizację za pomocą lampy UV, w celu usunięcia mikrobiologii.

AQUA PLUS prowadzi dobór indywidualny systemów uzdatniania wody, pod otrzymane wytyczne jakościowe i ilościowe. 

Zapraszamy do współpracy: 44 724 46 85; biuro@aqua-plus.pl