AQUA PLUS prowadzi projektowanie, montaż i uruchomienie systemów do produkcji wody dejonizowanej,  służących do produkcji roztworów glikolowych.
Parametry wody służącej do produkcji muszą zapewniać odpowiednią jakość wody, aby nie zanieczyszczać produktu końcowego.
Układy uzdatniania wody AQUA PLUS składają się z : 

  • wstępnej filtracji antyosadowej, odżelaziania, odmanganiania wody oraz  filtracji za pomocą węgla aktywnego
  • zmiękczacza  wody, który usuwa z wody wapń i magnez
  • układ demineralizacji wody
  • magazynowanie wody wyprodukowanej przez system 
  • układ usuwania mikrobiologii z wody
    AQUA PLUS montuje systemy uzdatnienia wody, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

Zapraszamy do współpracy: 44 724 46 85; biuro@aqua-plus.pl