AQUA PLUS dostarcza, montuje systemy do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, służącej do produkcji chemii kosmetycznej.

Jakość wody służącej do produkcji chemii gospodarczej na kluczowy wpływ na produkowany wyrób końcowy.

Woda uzdatniona do celów produkcyjnych musi posiadać odpowiednią klasę czystości oraz nie może zawierać  bakterii.

System uzdatniania wody wyposażone są w:

  • Wstępne przygotowanie wody ( filtrację, odżelazianie i odmanganianie wody, filtrację za pomocą węgla aktywowanego)
  • Stację zmiękczania wody typ Dulpex
  • Demineralizację wody metodą odwróconej osmozy
  • Zbiorniki magazynowe wyposażone w Pętlę wody obiegowej
  • Sterylizację za pomocą lampy UV, w celu usunięcia mikrobiologii.

AQUA PLUS prowadzi dobór indywidualny systemów uzdatniania wody, pod otrzymane wytyczne jakościowe i ilościowe. 

Zapraszamy do współpracy: 44 724 46 85; biuro@aqua-plus.pl