Jak zaoszczędzić wodę i ścieki w pralni przemysłowej.

Pralnie przemysłowe zużywają duże ilości wody oraz ścieków. Ceny wody i ścieków systematycznie rosną, co powoduje obniżenie rentowności prowadzenie działalności.

Ponadto woda, która nie jest uzdatniona generuje następne koszty w postaci awarii urządzeń  i nieplanowanych przestojów produkcyjnych, większego zużycia środków piorących, itp.
Dlatego też AQUA PLUS projektuje:

  • systemy uzdatniania wody dla pralni przemysłowych
  • układy służące ponownego wykorzystania ścieków do procesu pralniczego
    Jeżeli prowadzisz biznes pralniczy, to zapraszamy do kontaktu, tel. 44 724 46 85, email: biuro@aqua-plus.pl