HYDROCHEM 220  jest to   inhibitor zabezpieczający  obiegi przed  osadami i korozją, które proponuje AQUA PLUS.
Służy do uzdatniania wody obiegowej w instalacjach chłodniczych, ze względu na fakt dużej skuteczności.

Preparat  jest przeznaczony do kondycjonowania układu chłodniczego, w związku z zaleceniami producentów urządzeń.
Preparat zawiera minimum 20% polimeru maleinowego i 6% kwasu etidronowego.
Dobór preparatu odbywa się na obiekcie, ze względu  na wykonywanie analiz wody obiegowej.

AQUA PLUS przede wszystkim gwarantuje poprawne  dobranie preparatów.

Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724-46-85, biuro@aqua-plus.pl