AQUA PLUS produkuje urządzenia służące do produkcji wody demineralizowanej ( dejonizowanej) osmotycznej, mające zastosowanie do produkcji emulsji smarujących i chłodzących.
Jakość wody powinna gwarantować odpowiednią czystość, aby nie zanieczyszczać produktu.
System uzdatniania wody AQUA PLUS posiada: 

  • Układ wstępnego przygotowania wody, oczywiście w zależności od parametrów wody wejściowej tj. ( system filtracji, odżelaziania, odmanganiania wody oraz  filtrację na węglu aktywnym)
  • Stację zmiękczania wody, służącą do usuwania związków wapnia i magnezu
  • System demineralizacji wody metodą  odwróconej osmozy
  • Układ magazynowania wody osmotycznej 
  • Zabezpieczenie mikrobiologiczne wody

AQUA PLUS projektuje systemy służące do uzdatnienia wody, dopasowane do wymagań klienta. 

Zapraszamy do współpracy: 44 724 46 85; biuro@aqua-plus.pl