HYDROCHEM 270 jest wysokoefektywnym, dyspergatorem i stabilizatorem do wody chłodzącej.
Dysperguje substancje nieorganiczne jako organiczne ciała stałe w przemysłowych instalacjach wodnych.
Posiada własności czyszczenia instalacji, dysperguje istniejące osady i szlamy, wpływa również korzystnie na skuteczność działania preparatów antykorozyjnych, wysoce skuteczny w przypadku
zahamowanie wytrącania wapnia i cynku.

Wydajność:
HYDROCHEM  270 jest preparatem o wysokim stężeniu substancji aktywnych.

Korzyści:
• Doskonałe dyspergowanie osadów
• Skuteczny już w niskich dawkach.
• Skutecznie rozprasza osadu kamienia i produkty korozji.
• Ekonomiczny koncentrat,
• Może być rozcieńczany wodą w dowolnej ilości.
• Wspomaga działanie preparatów cynkowych i fosforanowych.

Dozowanie:
Wielkość dawki produktu HYDROCHEM® 270 zależy od parametrów i jakości wody zasilającej. Produkt dozuje się za pomocą pompy dozującej do strumienia wody uzupełniającej lub bezpośrednio do układu, w miejscu zapewniającym dobre mieszanie .
W normalnych warunkach dawka wynosi ok. 20-30g/m3.
Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym w celu uzyskania zaleceń dotyczących dawkowania.

Opakowania: 25 kg, 1000 kg

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl