Stacja elektrodejonizacji  

Węzeł elektrodejonizacji.
Zespół elektrodejonizacji wykonany jest na module Siemens-Ionpure.
Instalowany jest  po drugim stopniu odwróconej osmozy. Moduł EDI jest przystosowany do sanityzacji termicznej.
Układ sanityzacji termicznej oferujemy jako dodatkowe wyposażenie.
Sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się razem z sanityzacją termiczną zbiornika i pętli wody demineralizowanej.
Proces sanityzacji termicznej można uruchomić w sposób ręczny lub automatycznym.
Elementy składowe stacji elektrodejonizacji:
Rama ze stali nierdzewnej                                                                          1 szt.
Moduł EDI zgodny z wymogami FDA                                                      1 szt.
Filtr ochronny świecowy 0.05-0.2µm                                                      1 szt.
Zawór membranowy automatyczny                                                         2 szt.
Automatyczny zawór regulacyjny                                                            2 szt.
Zawór regulujący ciśnienie                                                                        1 szt.
Zawór probierczy                                                                                         1 szt.
Czujnik ciśnienia 4-20mA Delios Jumo                                                  4 szt.
Układ pomiaru przewodności 4-20 mA Endress Hauser                    1 szt.
Przepływomierz 4-20mA Bürkert S030                                                  2 szt.
Rurociągi połączeniowe                                                                             1 szt.
Układ sterowania                                                                                        1 szt.
Wszystkie metalowe części urządzenia wchodzące w kontakt z wodą wykonywane są ze stali nierdzewnej AISI 316L, Ra<0.8µm. Uszczelnienia i membrany EPDM lub PTFE.
Wszystkie urządzenia pomiarowe dostarczane są  z certyfikatami kalibracji.
Wraz z jednostką EDI dostarczany jest układ zasilania elektrycznego modułów EDI i wszystkie wymagane zabezpieczenia elektryczne. Sterowanie nową jednostką EDI realizowane jest z panelu PLC.
Moduł EDI Siemens-Ionpure EDI skonstruowany jest wyłącznie z materiałów dopuszczonych przez FDA do kontaktu z wodą oczyszczoną.

Układ EDI wykonany jest w standardzie farmaceutycznym, zgodnie z wymogami cGMP i USP.
Zapraszamy do współpracy. biuro@aqua-plus.pl; tel. 44 724 46 85