W hotelach ważnym czynnikiem bezpieczeństwa klientów jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do:

  • spożycia
  • celów socjalno-spożywczych
  • na basenie
  • w centralach klimatyzacji

AQUA PLUS przeprowadza okresowe przeglądy urządzeń uzdatniających wodę. Wykonujemy optymalizację kosztów ponoszonych przez właściciela hotelu na cele uzdatnienia wody.
Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85