AQUA PLUS oferuje i  montuje systemy do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, mającej zastosowanie przy nawilżaniu przesypywanego kruszcu. 

Parametry wody do nawilżania na ogromne znaczenie, ponieważ ewentualne osady w wodzie mogą zanieczyścić przesypywane kruszce.

Woda uzdatniona do takich zastosowań powinna być o wysokiej klasie czystości.

Instalacje uzdatniania wody wyposażone są w:

  • Wstępne uzdatnienie wody ( filtrację, odżelazianie i odmanganianie wody, filtrację za pomocą węgla aktywowanego- zakres zależy od jakości wody zasilającej system)
  • Zabezpieczenie membran osmozy przed osadami mineralnymi 
  • Demineralizację wody metodą odwróconej osmozy lub wymiany jonitowej – w zależności od decyzji klienta.
    Zbiorniki magazynowe, mogą być wyposażone w Pętlę wody obiegowej, filtr oddechowy. 

AQUA PLUS może dokonać doboru indywidualnego instalacji uzdatniania wody.

Zapraszamy do współpracy: 44 724 46 85; biuro@aqua-plus.pl