Piekarnie uzdatnianie wody.
AQUA PLUS  proponuje uzdatnianie wody dla przemysłu piekarniczego. Woda przeznaczona do spryskiwania blach piekarniczych, powinna być uzdatniona oraz pozbawiona mikrobiologii. Urządzenia naszej firmy gwarantują spełnienie w/w wymagań. Ponadto oferujemy uzdatnianie wody dla kotłowni parowych oraz wody przeznaczonej dla całej piekarni na cele pitne  i socjalno- bytowe.
Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń 44 724-46-85