AQUA PLUS przeprowadza usługi Dezynfekcji układów membranowych osmozy.

Podczas pracy układów membranowych często dochodzi do zapychania się membran osmotycznych. Przyczyny leżą w osadach mineralnych, mikrobiologicznych oraz innego typu. Zapychanie się membran powodują spadek wydajności osmozy, zwiększenie się przewodności wody demineralizowanej, wzrost ciśnienia wody w osmozie.

Gdyby wystąpiły w/w usterki w pracy odwróconej osmozy, to zapraszamy do współpracy.

Nasz personel techniczny zaproponuje instrukcję oraz dobór środków, w celu usunięcia usterek.

Prosimy o kontakt: tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl