AQUA PLUS dobiera, montuje układy do produkcji wody demineralizowanej, osmotycznej, mającej zastosowanie przy oczyszczaniu elementów lakierowanych w lakierniach.

Parametry wody płuczącej do lakierowania ma kluczowy wpływ na produkowany wyrób końcowy.

Woda uzdatniona do celów produkcyjnych musi posiadać odpowiednią klasę czystości.

System uzdatniania wody wyposażone są w:

  • Wstępne uzdatnienie wody ( filtrację, odżelazianie i odmanganianie wody, filtrację za pomocą węgla aktywowanego- zakres zależy od jakości wody zasilającej system)
  • Stację zmiękczania wody dwubutlowej
  • Demineralizację wody metodą odwróconej osmozy lub wymiany jonitowej – w zależności od decyzji klienta.
    Zbiorniki magazynowe, które mogą być  wyposażone w Pętlę wody obiegowej

AQUA PLUS proponuje dobór indywidualny systemów uzdatniania wody, po otrzymaniu wytycznych.

Zapraszamy do współpracy: 44 724 46 85; biuro@aqua-plus.pl