AQUA PLUS proponuje instalacje do usuwania azotanów z wody podziemnej.

Stacje do usuwania azotanów z wody  należy okresowo poddawać przeglądom oraz regulacji. Wynika to z faktu, że Minister Zdrowia określa wyraźnie dopuszczalną zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia. Urządzenia do usuwania azotanów posiadają w swojej konstrukcji  wiele mechanizmów, uszczelnień oraz regulatorów, które pod wpływem eksploatacji ulegają rozregulowaniu, co w konsekwencji prowadzi do przekroczenia wymaganych zawartości azotanów. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów z azotanami należy wykonywać okresowe przeglądy stacji azotanów.
Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl