Hotele czy obiekty hotelowe posiadają instalacje służące do uzdatnienia wody.
Ponieważ woda oraz ścieki są sporym kosztem w funkcjonowaniu obiektu hotelowego, to optymalizacja zarządzania stacjami uzdatniania wody pozwala na oszczędności w eksploatacji bieżącej, napraw czy w remontach. Na zadowolenie klienta z pobytu w hotelu ma wpływ także woda, która płynie w kranach, prysznicach, basenie, klimatyzacji czy kotłowni.
Brak zarządzania stacjami uzdatniania może powodować niezadowolenia klienta hotelowego z pobytu, co w lini prostej przekłada się na spadek ilości klientów.
AQUA PLUS proponuje zarządzanie stacjami uzdatniania wody na obiektach hotelowych.
Wykonujemy przeglądy okresowe, naprawy oraz remonty.
Zadzwoń tel. 44 724 46 85