TURBANION M101 Biocyd

TURBANION M101 – jest biocydem  służącym do zabezpieczenia instalacji chłodniczych przed rozwojem życia mikrobiologicznego (grzybów, bakterii, glonów). W celu szczegółowego  doboru preparatu – zapraszamy do kontaktu z nasza firmą tel. 44 726 46 85, biuro@aqua-plus.pl   ...

Hydramina OX

Hydramina OX – jest to preparat do korekcji fizykochemicznej wody  dla kotłów, w obiegach wodno parowych i grzewczych. Zalety preparatu: Reguluje pH wody w całym układzie Tworzy ochronną warstewkę hydrofobową na powierzchniach metalowych Przeciwdziała odkładaniu się osadów korozyjnych i kamienia kotłowego Posiada bardzo dobre właściwości antykorozy ...

Osmotech 1141 antyskalant

Osmotech 1141 jest to antyskalant, służący do zabezpieczenia membran osmozy przed osadami mineralnymi. W przypadku zapytań, służymy szczegółowymi danymi. AQUA PLUS zaprasza do współpracy , tel. 44 726-46-85 , biuro@aqua-plus.pl ...

HYDROCHEM 220 Inhibitor osadów i korozji

HYDROCHEM 220  jest to inhibitor osadów i korozji. Uzdatnianie wody obiegowej w instalacjach chłodniczych. Preparat  jest przeznaczony do kondycjonowania układu chłodniczego – inhibitor osadów i korozji. Preparat zawiera minimum 20% polimeru maleinowego i 6% kwasu etidronowego. Dobór preparatu odbywa się na obiekcie, po wykonaniu analiz wody obiegowej. ...

MEMBRANA AQUA PLUS/SM40-40

Membrana AQUAPLUS/SM40-40, przeznaczona jest do układów uzdatniania wody, metoda odwróconej osmozy. Dokładny dobór przeprowadzany jest przez Personel techniczny, ponieważ bardzo istotny wpływ na jakość produkowanej wody ma wstępny  system uzdatnianie wody. Prawidłowy system  uzdatniania wody powinien składać się z filtracji mechanicznej, odżelaziania ...

Węzeł elektrodejonizacji w przemyśle farmaceutycznym

   Węzeł elektrodejonizacji. Zespół elektrodejonizacji wykonany jest na module Siemens-Ionpure. Instalowany jest  po drugim stopniu odwróconej osmozy. Moduł EDI jest przystosowany do sanityzacji termicznej. Układ sanityzacji termicznej oferujemy jako dodatkowe wyposażenie. Sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się razem z sanityzacją termiczną zbiorn ...

Mycie i pasywacja zbiornika i rurociągów pętli wody

Mycie i pasywacja. Dla maksymalnej ochrony zbiornika i rurociągów PW przed rozwojem korozji powierzchniowej (tzw. „rougingu”) mycia i pasywacja zostaną przeprowadzone na gorąco przy użyciu kombinacji preparatów o neutralnym pH: Diruclean NS i Dirupass NB szwajcarskiej firmy Ateco. Wszystkie prace montażowe będą prowadzone wg zasad cGMP obowiązujących ...

Uzdatnianie wody dla piekarni

Uzdatnianie wody dla piekarni. AQUA PLUS posiada urządzenia pozwalające na uzdatnienie wody dla piekarni. Woda, która zasila cały zakład powinna być odżelaziona i odmanganiona oraz zdezynfekowana. Następnie woda kierowana jest do kotłowni parowej, gdzie powinna być poddana dalszej obróbce uzdatniania poprzez zastosowanie technologii zmiękczania oraz ...

Przemysł piekarniczy

Przemysł piekarniczy- metody uzdatniania wody. Woda w piekarniach wykorzystywana jest na cele: – woda pitna – odżelazianie i odmanganianie – woda kotłowa dla kotłowni parowej- zmiękczanie, demineralizacja, odwrócona osmoza – woda do spłukiwania blach piekarniczych- zmiękczanie, odwrócona osmoza, zabezpieczenie przed mikrobiologi ...

Piekarnie uzdatnianie wody blachy piekarnicze

Piekarnie uzdatnianie wody. AQUA PLUS  proponuje uzdatnianie wody dla przemysłu piekarniczego. Woda przeznaczona do spryskiwania blach piekarniczych, powinna być uzdatniona oraz pozbawiona mikrobiologii. Urządzenia naszej firmy gwarantują spełnienie w/w wymagań. Ponadto oferujemy uzdatnianie wody dla kotłowni parowych oraz wody przeznaczonej dla cał ...

Zarządzenie hydrofornią oraz stacją uzdatniania wody

Zarządzenie hydrofornią i stacją uzdatniania wody. AQUA PLUS wykonuje okresowe przeglądy, naprawy oraz remonty instalacji do uzdatniania wody. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) – dalej pr. bud., jest obiektem budowlanym, dla którego zgodnie ...

Zarządzenie stacjami uzdatniania wody w kotłowniach

Zarządzenie stacjami uzdatniania wody w kotłowniach. AQUA PLUS poprzez zarządzenie urządzeniami do uzdatniania wody pomaga optymalizować koszty bieżące, koszty związanie z naprawami i remontami. Taka współpraca pomaga także w ograniczeniu zużycia wody oraz ścieków w kotłowniach. Wpływa wydatnie na ochronę środowiska naturalnego. Zapraszamy do współprac ...

Hotele zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody

W hotelach ważnym czynnikiem bezpieczeństwa klientów jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do: spożycia celów socjalno-spożywczych na basenie w centralach klimatyzacji AQUA PLUS przeprowadza okresowe przeglądy urządzeń uzdatniających wodę. Wykonujemy optymalizację kosztów ponoszonych przez właściciela hotelu na cele uzdatnienia ...

Hotele, obiekty hotelowe stacje uzdatniania wody przeglądy

Hotele czy obiekty hotelowe posiadają instalacje służące do uzdatnienia wody. Ponieważ woda oraz ścieki są sporym kosztem w funkcjonowaniu obiektu hotelowego, to optymalizacja zarządzania stacjami uzdatniania wody pozwala na oszczędności w eksploatacji bieżącej, napraw czy w remontach. Na zadowolenie klienta z pobytu w hotelu ma wpływ także woda, kt ...

Obiekty biurowe zarządzanie stacjami uzdatniania wody

Obiekty biurowe posiadają stacji uzdatniania wody, służące do: instalacji klimatyzacji instalacji uzdatniania wody układów kotłowych Prowadzimy zarządzanie stacjami uzdatniania wody w obiektach biurowych. Takie rozwiązaniu pozwala administratorowi obiektu optymalizację ponoszonych kosztów bieżących oraz związanych z przeglądami, naprawami czy remontami ...

Zarządzanie przemysłowymi stacjami uzdatniania wody

Zarządzanie przemysłowymi stacjami uzdatniania wody, ma na celu: przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych, napraw i modernizacji oraz szybkiego reagowania na awarie urządzeń, prowadzenie książki serwisowej urządzeń do uzdatniania wody, prowadzenie planowych remontów, optymalizację bieżących kosztów eksploatacyjnych, przeprowadzanie konsultacji ...

Modernizacje instalacji odwróconej osmozy

Wykonujemy modernizacje instalacji odwróconej osmozy. W zależności od zastosowanych podzespołów AQUA PLUS realizuje rozbudowy i modernizacje modułów odwróconej osmozy. Specjalizujemy się w technologiach membranowych, które są bezchemicznymi sposobami pozyskania wody oczyszczonej. Częstym problemem jest wstępna filtracja wody, która powoduje odkłada ...

Stacje do usuwania azotanów z wody przeglądy i naprawy

AQUA PLUS proponuje instalacje do usuwania azotanów z wody podziemnej. Stacje do usuwania azotanów z wody  należy okresowo poddawać przeglądom oraz regulacji. Wynika to z faktu, że Minister Zdrowia określa wyraźnie dopuszczalną zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia. Urządzenia do usuwania azotanów posiadają w swojej konstrukcji  wiel ...

Dom jednorodzinny stacja odżelaziania wody

Stacje odżelaziania i odmanganiania wody w domu jednorodzinnym są niezbędnym elementem w celu pozyskania wody jakości pitnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. AQUA PLUS stosuje nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody. Jeżeli Twoja woda jest brązowa i niezdatna do picia – zadzwoń: tel. 44 724 46 85 ...

Przemysł spożywczy przeglądy stacji uzdatniania wody

Przemysł spożywczy przeglądy stacji uzdatniania wody AQUA PLUS specjalizuje się w wykonywaniu przeglądów stacji uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego. Wykonujemy naprawy, modernizacje stacji odżelaziania, zmiękczania, demineralizacji wody. Stosujemy oryginalne części zamienne oraz podzespoły. Prowadzimy serwisy techniczne urządzeń służących do ...

Kompletna stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej

Kompletna stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej, składa się z : – filtr odżelaziający automatyczny – filtr węglowy automatyczny lub narurowy – zmiękczacz dwukolumnowy – stacja odwróconej osmozy – zbiornik wody zdemineralizowanej AQUA PLUS wykonuje także przeglądy okresowe instalacji SUW oraz naprawy i wymiany wyekspl ...

Montaż stacji uzdatniania wody do myjki samochodowej

Montaż stacji uzdatniania wody do myjki samochodowej wykonujemy wykwalifikowanym serwisem technicznym. Uzdatnianie wody do myjki samochodowej jest bardzo ważnym elementem wyposażenia myjki samochodowej. Źle działająca stacja uzdatniania wody powoduje powstawanie osadów na karoserii samochodu, co bezpośrednio wpływa na niezadowolenie klientów, na rek ...

Stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej

Stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej. AQUA PLUS montuje stacje uzdatniania wody do myjki samochodowej. Przykładowa instalacja, w zależności od jakości wody zasilającej składa się z: Stacja odżelaziania i odmanganiania wody Filtr węglowy Stacja zmiękczania wody Układ odwróconej osmozy jednomodułowa lub kilkumodułowa Zbiornik wody magazynowej demi ...

Węzeł elektodejonizacji EDI do sanityzacji termicznej.

Układ elektrodejonizacji oparty jest na module Siemens-Ionpure, który jest zainstalowany po drugim stopniu odwróconej osmozy. Zastosowany moduł EDI wykonany jest w wersji dostosowanej do sanityzacji termicznej. Sam układ sanityzacji termicznej oferujemy w formie opcji. Oferowana opcjonalnie sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się  jednocześnie z ...

Ozonowanie wody w pętli wody oczyszczonej

Ozonowanie wody . Ozon wytwarzany jest z wody oczyszczonej z instalacji  zasilającej pętlę wody oczyszczonej. Woda przepływając przez celę elektrolityczną miesza się z ozonem i następnie wpływa do instalacji  powrotnej pętli przed zbiornikiem magazynowym. Układ pozwala na sanityzację ozonem zarówno w trybie „on-line” jak i w trybie “off-line”. ...

Układ ozonowania wody

Układ ozonowania wody, oparty jest na elektrolitycznym generatorze ozonu szwajcarskiej produkcji  Wedeco-Innovatec  o wydajności 8 g0 3 /h (2 x 4 gO 3 /h). Ozon generowany jest z wody oczyszczonej pobieranej z rurociągu zasilającego pętlę wody oczyszczonej. Po przepłynięciu przez celę elektrolityczną mieszanina wody z ozonem podawana jest do rurociągu p ...

HYDREX 7515 Biocyd nieutleniający

HYDREX 7515 Biocyd nieutleniający Zastosowanie:w myjkach, zamkniętych i otwartych systemach z recyrkulacją wody chłodzącej. HYDREX 7515 ma skuteczność w zakresie pH od 6,0 do 10. Preparat jest bardzo skuteczny wobec bakterii tworzących szlam, bakterii siarczanowych redukcji, grzyby, drożdże i algi. HYDREX 7515 zabija mikroorganizmy przez reakcję ze ści ...

Obniżenie kosztów energetycznych w kotłowniach poprzez zastosowanie zmiękczenia wody gorącej

Obniżenie kosztów energetycznych w kotłowniach poprzez zastosowanie zmiękczenia wody gorącej. Standardowe rozwiązania zmiękczają wodę zimną. Natomiast w naszej technologii stacja  zmiękcza wodę gorącą. Taka technologia ma zastosowanie w zakładach, gdzie jest duża ilość wody gorącej magazynowana w zbiorniku uzyskana z różnych procesów technologiczny ...

Stacja zmiękczania wody gorącej obniżenie kosztów

Stacja zmiękczania wody gorącej jest pozwala na obniżenie kosztów poprzez zmiękczanie wody gorącej, która następnie zasila układ kotłów parowych. AQUA PLUS wykonuje zmiękczacze na wodę gorącą. Wykorzystanie stacji zmiękczania wody gorącej wpływa na obniżenie  kosztów energetycznych  poprzez zmiękczenie wody gorącej. ...

LEWATIT S 6368 A usuwanie organiki.

LEWATIT S 6368 A złoże jonowymienne do usuwania organiki z wody. LEWATIT® S 6368 A jest silnie zasadową, makroporowatą żywicą anionitową typu I o matrycy polistyrenowej i jednakowej wielkości ziaren (monodyspersyjna). LEWATIT® S 6368 A znajduje zastosowanie: – w formie chlorkowej:  oczyszczania wód powierzchniowych z naturalnych substancji org ...

INDION NSSR Żywica jonowymienna usuwanie azotanów

INDION NSSR  usuwanie azotanów z wody masa jonitowa jest makroporowatą silnie zasadową żywicą jonowymienną, której głównym zadaniem jest usuwane jonów azotanowych z wody pitnej. Odpowiednio dobrane właściwości fizyko-chemiczne zapewniają żywicy odpowiednią kinetykę usuwania azotanów w obecności jonów siarczanowych. Wysokie stężenie azotanów w wodzie ...

Mycie i pasywacja rurociągów do farmacji Derouging

Derouging Na powierzchni ze stali nierdzewnej często powstaje nalot z rdzy. W przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jest to poważny problem wpływający na jakość wody oczyszczonej. Podobne osady powstają w instalacjach czystej pary, które maja czarną i nierówną warstwę. Osady wytwarzają się wewnątrz rurociągu. Aby usunąć ten nalot- nasza firm ...

Higieniczne wymienniki ciepła do farmacji

Higieniczne wymienniki ciepła do farmacji Nasza firma oferuje się m. in. wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. • Wszystkie elementy wymienników wchodzące w kontakt z medium czystym wykonane są ze stali AISI 316L. • W wykonaniu standardowym wewnętrzna chropowatość elementów wchodzących w kontakt z medium ...

HYDREX 2520 INHIBITOR KOROZJI

HYDREX 2520 UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ – OBIEGI CHŁODNICZE ZAMKNIĘTE WODY OBIEGOWEJ Opis i zastosowanie Hydrex 2520 to wieloskładnikowy produktu , który jest doskonałym środkiem do zapobiegania korozji w układach zamkniętych obiegowej. Hydrex 2520 jest mieszaniną molibdenianu oraz innych inhibitorów korozji, organicznych i nieorganicznych, któr ...

HYDREX 2450 OCHRONA OSADÓW ORGANICZNYCH

HYDREX 2450 UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ OPIS I ZASTOSOWANIE Hydrex 2450 jest wielofunkcyjnym produktem o wyjątkowej wydajności w zapobieganiu powstawania osadów organicznych i zanieczyszczeń w instalacjach wody chłodzącej w szerokim zakres warunków pracy. Hydrex 2450 działa również synergistycznie ze wszystkimi produktami biobójczymi dla doskonałej k ...

HYDREX 2110 ANTYSKALANT I INHIBITOR KOROZJI

HYDREX 2110 UZDATNIANIE WODY CHŁODNICZEJ ANTYSKALANT I INHIBITOR KOROZJI DO SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH OPIS I ZASTOSOWANIE Hydrex 2110 to środek antykorozyjny. Zapobiega wytwarzaniu się kamienia. Jest to również organiczny inhibitor przeciwko korozji miedzi. Jako ciecz jest łatwy w obsłudze. W zależności od dawki zapewnia skuteczne, długotrwałe zahamowanie ...

Złoże jonowymienne INDION 225 NaF

INDION 225 Na F jest silnie kwasowym kationitem zawierającym grupy sulfonowe. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o uzdatnianiu wody stosowanej w przetwórstwie żywności, produkcji napojów i wodzie pitnej. Kationit silnie kwaśny, masa jonowymienna, złoże jonitowe. Parametry żywicy JONITOWEJ INDION 225 Na F spełniają rygorystyczne normy wymagan ...

HYDREX 7310 BIOCYD NIEUTLENIAJĄCY

HYDREX 7310 BIOCYD NIEUTLENIAJĄCY Uzdatnianie wody chłodniczej Opis i zastosowanie Hydrex 7310 to ciekły biocyd o szerokim spektrum działania do zastosowania w różnych aplikacjach uzdatniania wody, włączając w to systemy otwarte i zamknięte chłodzenia z recyrkulacją, papiernie, skrubery i inne. Hydrex 7310 w kontakcie z mikroorganizmami powoduje natych ...

HYDREX 2900 INHIBITOR KOROZJI I KAMIENIA

HYDREX 2900 INHIBITOR KOROZJI I KAMIENIA Opis i zastosowanie HYDREX 2900 to preparat będący mieszaniną fosforanów, fosfonianów, polikarboksylanów, TTA i cynku przeznaczony do kontrolowania korozjii i kamienia w otwartych chłodniach z recyrkulacją. HYDREX 2900 jest szczególnie przydatny w ukladach, dla których indeks Ryznara mieści się w granicach od 4 ...

CIP zestaw do chemicznego mycia niska cena

Stacja CIP – chemicznego czyszczenia membran osmotycznych. Skuteczność procesu czyszczenia chemicznego zależy od rodzaju użytych środków czyszczących, temperatury roztworu czyszczącego oraz jego prędkości przepływu przez membrany. Układ CIP składający się ze: • zbiornika, pompy cyrkulacyjnej, filtra świecowego, podgrzewacza elektrycznego oraz armatury ...

CIP Stacja do chemicznego mycia urządzeń przemysłowych

Stacja CIP – chemicznego czyszczenia membran osmotycznych. Skuteczność procesu czyszczenia chemicznego zależy od rodzaju użytych środków czyszczących, temperatury roztworu czyszczącego oraz jego prędkości przepływu przez membrany. Układ CIP składający się ze: • zbiornika, pompy cyrkulacyjnej, filtra świecowego, podgrzewacza elektrycznego oraz armatury ...

CIP Stacja do chemicznego mycia membran osmozy

Stacja CIP – chemicznego czyszczenia membran osmotycznych. Skuteczność procesu czyszczenia chemicznego zależy od rodzaju użytych środków czyszczących, temperatury roztworu czyszczącego oraz jego prędkości przepływu przez membrany. Układ CIP składający się ze: • zbiornika, pompy cyrkulacyjnej, filtra świecowego, podgrzewacza elektrycznego oraz armatury ...

Fotometr niska cena

FOTOMETR NANOCOLOR® 500D Fotometr filtrowy z czytnikiem kodów kreskowych, 340-860 nm, gniazdo kuwet: 10, 20, 50 mm prostokątne i Ø 16 mm, 10 filtrów interferencyjnych, płyta DVD z oprogramowaniem do PC w jęz. polskim, instrukcja obsługi, zbiór metodyk NANOCOLOR®, pokrowiec, zasilacz-ładowarka do akumulatorów, kuweta kalibracyjna, kabel USB, kabel RS 2 ...

Fotometr filtrowy cena niska

FOTOMETR NANOCOLOR® 500D Fotometr filtrowy z czytnikiem kodów kreskowych, 340-860 nm, gniazdo kuwet: 10, 20, 50 mm prostokątne i Ø 16 mm, 10 filtrów interferencyjnych, płyta DVD z oprogramowaniem do PC w jęz. polskim, instrukcja obsługi, zbiór metodyk NANOCOLOR®, pokrowiec, zasilacz-ładowarka do akumulatorów, kuweta kalibracyjna, kabel USB, kabel RS 2 ...

Fotometry do pomiaru wody i ścieków

FOTOMETR NANOCOLOR® 500D Fotometr filtrowy z czytnikiem kodów kreskowych, 340-860 nm, gniazdo kuwet: 10, 20, 50 mm prostokątne i Ø 16 mm, 10 filtrów interferencyjnych, płyta DVD z oprogramowaniem do PC w jęz. polskim, instrukcja obsługi, zbiór metodyk NANOCOLOR®, pokrowiec, zasilacz-ładowarka do akumulatorów, kuweta kalibracyjna, kabel USB, kabel RS 2 ...

Fotometry do wody i ścieków

FOTOMETR NANOCOLOR® 500D Fotometr filtrowy z czytnikiem kodów kreskowych, 340-860 nm, gniazdo kuwet: 10, 20, 50 mm prostokątne i Ø 16 mm, 10 filtrów interferencyjnych, płyta DVD z oprogramowaniem do PC w jęz. polskim, instrukcja obsługi, zbiór metodyk NANOCOLOR®, pokrowiec, zasilacz-ładowarka do akumulatorów, kuweta kalibracyjna, kabel USB, kabel RS 2 ...

Fotometr nanocolor cena

FOTOMETR NANOCOLOR® 500D Fotometr filtrowy z czytnikiem kodów kreskowych, 340-860 nm, gniazdo kuwet: 10, 20, 50 mm prostokątne i Ø 16 mm, 10 filtrów interferencyjnych, płyta DVD z oprogramowaniem do PC w jęz. polskim, instrukcja obsługi, zbiór metodyk NANOCOLOR®, pokrowiec, zasilacz-ładowarka do akumulatorów, kuweta kalibracyjna, kabel USB, kabel RS 2 ...

Spektrofotometr analiza wody podziemnej cena niska

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr do wody miejskiej cena niska

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II

Spektrofotometr przeznaczony do wody. Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z op ...

Spektrofotometr badanie wody chłodniczej cena niska

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr analiza wody pitnej cena niska

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr analiza ścieków cena niska

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr analiza wody kotłowej

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr nanocolor uv vis cena

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr nanocolor cena niska

Spektrofotometr NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z opr ...

Spektrofotometr cena niska

NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z oprogramowaniem do P ...

Spektrofotometry

NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z oprogramowaniem do P ...

Spektrofotometr nanocolor vis

NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z oprogramowaniem do P ...

Spektrofotometr nanocolor UV

NANOCOLOR® UV/VIS II Spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia, czytnik kodów kreskowych, zakres długości fali 190-1100 nm, uniwersalne gniazdo kuwet 2, 10, 20, 40 i 50 nm prostokątne i Ø 16 mm, ekran HD 10 cali, dotykowy, ponad 200 zaprogramowanych metod, 100 metod użytkownika, nefelometryczny pomiar mętności, płyta DVD z oprogramowaniem do P ...

Test na azotany w wodzie cena

Azotany występują zwykle w wodach gruntowych i powierzchniowych w dużych stężeniach. Stężenie azotanów może wzrastać na skutek spływu z pól nawożonych nawozami azotowymi. Zestawy przeznaczone są do oznaczania azotanów w wodach powierzchniowych, wodzie do picia i ściekach przemysłowych, które nie zawierają dużych ilości substancji przeszkadzających. J ...

Azotany w wodzie cena

Azotany występuAzotany występują zwykle w wodach gruntowych i powierzchniowych w dużych stężeniach. Stężenie azotanów może wzrastać na skutek spływu z pól nawożonych nawozami azotowymi. Zestawy przeznaczone są do oznaczania azotanów w wodach powierzchniowych, wodzie do picia i ściekach przemysłowych, które nie zawierają dużych ilości substancji prze ...

Tester azotany cena

Azotany występują zwykle w wodach gruntowych i powierzchniowych w dużych stężeniach. Stężenie azotanów może wzrastać na skutek spływu z pól nawożonych nawozami azotowymi. Zestawy przeznaczone są do oznaczania azotanów w wodach powierzchniowych, wodzie do picia i ściekach przemysłowych, które nie zawierają dużych ilości substancji przeszkadzających. J ...

Test do azotanów cena

Azotany występują zwykle w wodach gruntowych i powierzchniowych w dużych stężeniach. Stężenie azotanów może wzrastać na skutek spływu z pól nawożonych nawozami azotowymi. Zestawy przeznaczone są do oznaczania azotanów w wodach powierzchniowych, wodzie do picia i ściekach przemysłowych, które nie zawierają dużych ilości substancji przeszkadzających. J ...

Test do oznaczania azotanów w wodzie pitnej

Azotany występują zwykle w wodach gruntowych i powierzchniowych w dużych stężeniach. Stężenie azotanów może wzrastać na skutek spływu z pól nawożonych nawozami azotowymi. Zestawy przeznaczone są do oznaczania azotanów w wodach powierzchniowych, wodzie do picia i ściekach przemysłowych, które nie zawierają dużych ilości substancji przeszkadzających. J ...

Test azotany w wodzie

Azotany występują zwykle w wodach gruntowych i powierzchniowych w dużych stężeniach. Stężenie azotanów może wzrastać na skutek spływu z pól nawożonych nawozami azotowymi. Zestawy przeznaczone są do oznaczania azotanów w wodach powierzchniowych, wodzie do picia i ściekach przemysłowych, które nie zawierają dużych ilości substancji przeszkadzających. J ...

Elektrodejonizacja EDI

EDI unit will generate water of very low conductivity. Existing demi water generation system. The purpose of the upgrade is to reach USP purified water quality. It is expected to reach the quality of 0,2 µS/cm or better at the outlet of the EDI plant. However, due to the migration of free CO2 from atmospheric air to the product water tank, the cond ...

EDI moduł elektrodejonizacji

EDI unit will generate water of very low conductivity. Existing demi water generation system. The purpose of the upgrade is to reach USP purified water quality. It is expected to reach the quality of 0,2 µS/cm or better at the outlet of the EDI plant. However, due to the migration of free CO2 from atmospheric air to the product water tank, the cond ...

MODUŁ EDI woda o niskiej przewodności 0,2µS/cm

EDI unit will generate water of very low conductivity. Existing demi water generation system. The purpose of the upgrade is to reach USP purified water quality. It is expected to reach the quality of 0,2 µS/cm or better at the outlet of the EDI plant. However, due to the migration of free CO2 from atmospheric air to the product water tank, the cond ...

USP woda o niskiej przewodności 0,2µS/cm

EDI unit will generate water of very low conductivity. Existing demi water generation system. The purpose of the upgrade is to reach USP purified water quality. It is expected to reach the quality of 0,2 µS/cm or better at the outlet of the EDI plant. However, due to the migration of free CO2 from atmospheric air to the product water tank, the cond ...

EDI unit will generate water of very low conductivity

EDI unit will generate water of very low conductivity. It is expected to reach the quality of 0,2 µS/cm or better at the outlet of the EDI plant. However, due to the migration of free CO2 from atmospheric air to the product water tank, the conductivity of PW water in the loop will usually increase to ca. 0.8-1.0 µS/cm and pH will decrease, sometime ...

EDI uzyskanie wody o niskiej przewodności

EDI unit will generate water of very low conductivity. It is expected to reach the quality of 0,2 µS/cm or better at the outlet of the EDI plant. However, due to the migration of free CO2 from atmospheric air to the product water tank, the conductivity of PW water in the loop will usually increase to ca. 0.8-1.0 µS/cm and pH will decrease, sometime ...

Podwyższenie odczynu ph w dwustopniowej osmozie

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...

Podniesienie ph po osmozie

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...

Brak chemii do podniesienia odczynu ph wody

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...

Odgazowywacz membranowy dwustopniowa osmoza

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...

Uzdatnianie wody odgazowywacz membranowy

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...

Obniżanie ryzyka korozji wody

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...

Jak zmniejszyć usunąć tlen, gazy kwas węglowy z wody

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...

Odgazowywacze membranowe wody

Węzeł membranowego odgazowania wody po pierwszym stopniu RO. Membrany osmotyczne nie mają zdolności usuwania z wody gazów. W związku z tym zawarty w wodzie dwutlenek węgla przenika przez membrany osmotyczne negatywnie wpływając na jakość produkowanego permeatu poprzez podniesienie jego przewodności i obniżenie pH. Dla wyeliminowania tego niekorzystne ...