Zarządzenie hydrofornią oraz stacją uzdatniania wody

Zarządzenie hydrofornią i stacją uzdatniania wody. AQUA PLUS wykonuje okresowe przeglądy, naprawy oraz remonty instalacji do uzdatniania wody. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) – dalej pr. bud., jest obiektem budowlanym, dla którego zgodnie ...

Zarządzenie stacjami uzdatniania wody w kotłowniach

Zarządzenie stacjami uzdatniania wody w kotłowniach. AQUA PLUS poprzez zarządzenie urządzeniami do uzdatniania wody pomaga optymalizować koszty bieżące, koszty związanie z naprawami i remontami. Taka współpraca pomaga także w ograniczeniu zużycia wody oraz ścieków w kotłowniach. Wpływa wydatnie na ochronę środowiska naturalnego. Zapraszamy do współprac ...

Hotele zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody

W hotelach ważnym czynnikiem bezpieczeństwa klientów jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do: spożycia celów socjalno-spożywczych na basenie w centralach klimatyzacji AQUA PLUS przeprowadza okresowe przeglądy urządzeń uzdatniających wodę. Wykonujemy optymalizację kosztów ponoszonych przez właściciela hotelu na cele uzdatnienia ...

Hotele, obiekty hotelowe stacje uzdatniania wody przeglądy

Hotele czy obiekty hotelowe posiadają instalacje służące do uzdatnienia wody. Ponieważ woda oraz ścieki są sporym kosztem w funkcjonowaniu obiektu hotelowego, to optymalizacja zarządzania stacjami uzdatniania wody pozwala na oszczędności w eksploatacji bieżącej, napraw czy w remontach. Na zadowolenie klienta z pobytu w hotelu ma wpływ także woda, kt ...

Obiekty biurowe zarządzanie stacjami uzdatniania wody

Obiekty biurowe posiadają stacji uzdatniania wody, służące do: instalacji klimatyzacji instalacji uzdatniania wody układów kotłowych Prowadzimy zarządzanie stacjami uzdatniania wody w obiektach biurowych. Takie rozwiązaniu pozwala administratorowi obiektu optymalizację ponoszonych kosztów bieżących oraz związanych z przeglądami, naprawami czy remontami ...

Zarządzanie przemysłowymi stacjami uzdatniania wody

Zarządzanie przemysłowymi stacjami uzdatniania wody, ma na celu: przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych, napraw i modernizacji oraz szybkiego reagowania na awarie urządzeń, prowadzenie książki serwisowej urządzeń do uzdatniania wody, prowadzenie planowych remontów, optymalizację bieżących kosztów eksploatacyjnych, przeprowadzanie konsultacji ...

Modernizacje instalacji odwróconej osmozy

Wykonujemy modernizacje instalacji odwróconej osmozy. W zależności od zastosowanych podzespołów AQUA PLUS realizuje rozbudowy i modernizacje modułów odwróconej osmozy. Specjalizujemy się w technologiach membranowych, które są bezchemicznymi sposobami pozyskania wody oczyszczonej. Częstym problemem jest wstępna filtracja wody, która powoduje odkłada ...

Stacje do usuwania azotanów z wody przeglądy i naprawy

AQUA PLUS proponuje instalacje do usuwania azotanów z wody podziemnej. Stacje do usuwania azotanów z wody  należy okresowo poddawać przeglądom oraz regulacji. Wynika to z faktu, że Minister Zdrowia określa wyraźnie dopuszczalną zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia. Urządzenia do usuwania azotanów posiadają w swojej konstrukcji  wiel ...

Dom jednorodzinny stacja odżelaziania wody

Stacje odżelaziania i odmanganiania wody w domu jednorodzinnym są niezbędnym elementem w celu pozyskania wody jakości pitnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. AQUA PLUS stosuje nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody. Jeżeli Twoja woda jest brązowa i niezdatna do picia – zadzwoń: tel. 44 724 46 85 ...

Przemysł spożywczy przeglądy stacji uzdatniania wody

Przemysł spożywczy przeglądy stacji uzdatniania wody AQUA PLUS specjalizuje się w wykonywaniu przeglądów stacji uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego. Wykonujemy naprawy, modernizacje stacji odżelaziania, zmiękczania, demineralizacji wody. Stosujemy oryginalne części zamienne oraz podzespoły. Prowadzimy serwisy techniczne urządzeń służących do ...

Kompletna stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej

Kompletna stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej, składa się z : – filtr odżelaziający automatyczny – filtr węglowy automatyczny lub narurowy – zmiękczacz dwukolumnowy – stacja odwróconej osmozy – zbiornik wody zdemineralizowanej AQUA PLUS wykonuje także przeglądy okresowe instalacji SUW oraz naprawy i wymiany wyekspl ...

Montaż stacji uzdatniania wody do myjki samochodowej

Montaż stacji uzdatniania wody do myjki samochodowej wykonujemy wykwalifikowanym serwisem technicznym. Uzdatnianie wody do myjki samochodowej jest bardzo ważnym elementem wyposażenia myjki samochodowej. Źle działająca stacja uzdatniania wody powoduje powstawanie osadów na karoserii samochodu, co bezpośrednio wpływa na niezadowolenie klientów, na rek ...

Stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej

Stacja uzdatniania wody do myjki samochodowej. AQUA PLUS montuje stacje uzdatniania wody do myjki samochodowej. Przykładowa instalacja, w zależności od jakości wody zasilającej składa się z: Stacja odżelaziania i odmanganiania wody Filtr węglowy Stacja zmiękczania wody Układ odwróconej osmozy jednomodułowa lub kilkumodułowa Zbiornik wody magazynowej demi ...

Węzeł elektodejonizacji EDI do sanityzacji termicznej.

Układ elektrodejonizacji oparty jest na module Siemens-Ionpure, który jest zainstalowany po drugim stopniu odwróconej osmozy. Zastosowany moduł EDI wykonany jest w wersji dostosowanej do sanityzacji termicznej. Sam układ sanityzacji termicznej oferujemy w formie opcji. Oferowana opcjonalnie sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się  jednocześnie z ...

Ozonowanie wody w pętli wody oczyszczonej

Ozonowanie wody . Ozon wytwarzany jest z wody oczyszczonej z instalacji  zasilającej pętlę wody oczyszczonej. Woda przepływając przez celę elektrolityczną miesza się z ozonem i następnie wpływa do instalacji  powrotnej pętli przed zbiornikiem magazynowym. Układ pozwala na sanityzację ozonem zarówno w trybie „on-line” jak i w trybie “off-line”. ...

Układ ozonowania wody

Układ ozonowania wody, oparty jest na elektrolitycznym generatorze ozonu szwajcarskiej produkcji  Wedeco-Innovatec  o wydajności 8 g0 3 /h (2 x 4 gO 3 /h). Ozon generowany jest z wody oczyszczonej pobieranej z rurociągu zasilającego pętlę wody oczyszczonej. Po przepłynięciu przez celę elektrolityczną mieszanina wody z ozonem podawana jest do rurociągu p ...

HYDREX 7515 Biocyd nieutleniający

HYDREX 7515 Biocyd nieutleniający Zastosowanie:w myjkach, zamkniętych i otwartych systemach z recyrkulacją wody chłodzącej. HYDREX 7515 ma skuteczność w zakresie pH od 6,0 do 10. Preparat jest bardzo skuteczny wobec bakterii tworzących szlam, bakterii siarczanowych redukcji, grzyby, drożdże i algi. HYDREX 7515 zabija mikroorganizmy przez reakcję ze ści ...

Obniżenie kosztów energetycznych w kotłowniach poprzez zastosowanie zmiękczenia wody gorącej

Obniżenie kosztów energetycznych w kotłowniach poprzez zastosowanie zmiękczenia wody gorącej. Standardowe rozwiązania zmiękczają wodę zimną. Natomiast w naszej technologii stacja  zmiękcza wodę gorącą. Taka technologia ma zastosowanie w zakładach, gdzie jest duża ilość wody gorącej magazynowana w zbiorniku uzyskana z różnych procesów technologiczny ...

Stacja zmiękczania wody gorącej obniżenie kosztów

Stacja zmiękczania wody gorącej jest pozwala na obniżenie kosztów poprzez zmiękczanie wody gorącej, która następnie zasila układ kotłów parowych. AQUA PLUS wykonuje zmiękczacze na wodę gorącą. Wykorzystanie stacji zmiękczania wody gorącej wpływa na obniżenie  kosztów energetycznych  poprzez zmiękczenie wody gorącej. ...