Zmiękczacz na wodę gorącą jest ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na zagospodarowanie wody gorącej i następnie skierowanie jej do stacji zmiękczającej wodę gorąca, która następnie zasila układ kotłowy.

  • 1 sierpnia 2015