Korzyści z zastosowania zmiękczacza wody gorącej są bardzo duże, ponieważ zmiękczamy wodę gorąca a nie zimną. Różnica w temperaturze wody pozwala na duże oszczędności energetyczne w zakładach.

  • 1 sierpnia 2015