Jak skutecznie zwalczyć bakterię legionelli

Technologia gwarantuje pozbycie się Legionelli w miejscach poboru wody przez Użytkownika. Aby zlikwidować bakterie Legionelli z ciepłej wody użytkowej, należy zastosować technologię ultradżwięków i ultrafioletu. Jest to nowoczesna bezchemiczna technologia, która sprawdza się w praktyce. Gwarantujemy usunięcie Legionelli w krótkim czasie. Urządzenie ni ...

Gwarancja skuteczności zwalczenia legionelli

Aby zlikwidować bakterie Legionelli z ciepłej wody użytkowej, należy zastosować technologię ultradżwięków i ultrafioletu. Jest to nowoczesna bezchemiczna technologia, która sprawdza się w praktyce. Gwarantujemy usunięcie Legionelli w krótkim czasie. Urządzenie niemieckiej firmy pozwala na usunięcie Bakterii Legionella w ciągu 6-8 tygodni od zainstalo ...

Woda skażona bakterią legionelli skutecznie usunięta

Aby zlikwidować bakterie Legionelli z ciepłej wody użytkowej, należy zastosować technologię ultradżwięków i ultrafioletu. Jest to nowoczesna bezchemiczna technologia, która sprawdza się w praktyce. Gwarantujemy usunięcie Legionelli w krótkim czasie. Urządzenie niemieckiej firmy pozwala na usunięcie Bakterii Legionella w ciągu 6-8 tygodni od zainstalo ...

Odbiór systemu usuwania legionelli potwierdzony przez Państwowy Inspektorat Sanitarny SANEPID

Aby zlikwidować bakterie Legionelli z ciepłej wody użytkowej, należy zastosować technologię ultradżwięków i ultrafioletu. Odbiór systemu przez Państwowy Inspektoiat Sanitarny następuje po pobraniu próbki i dokonaniu badania na obecność bakterii legionelli. Odbiór następuje po ok. 10 tygodni od daty zainstalowania Urządzenia w instalację ciepłej wody ...

Jak walczyć z legionellą w basenach

Dwutlenek chloru ClO 2 . Dwutlenek chloru CI02 jest skuteczną metodą usuwania legionelli. CLO2  jest żółtawo-pomarańczowym gazem o przypominającym ozon zapachu. Dwutlenek chloru bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jego chemiczne i biochemiczne działanie opiera się na przekształcaniu się w chloryn w procesie dezynfekcji i redukcji do chlorku w drodze ...

Proces dekarbonizacji wody

Dekarbonizacja jest procesem polegającym na usuwaniu z wody kwaśnych wodorowęglanów wapnia (CaHCO3) i magnezu (MgHCO3), czyli pozbycia się zasadowości ogólnej. Ponieważ podczas zmiękczania wody zawartość wodorowęglanów nie ulega zmianie, dlatego samo zmiękczanie jest często niewystarczające do uzyskania odpowiednich parametrów wody uzdatnionej. AQUA ...