Stacje uzdatniania wody SIATA V132D wymagają okresowych przeglądów oraz wymiany części zamiennych. AQUA PLUS wykonuje czynności serwisowe mające na celu wymianę wyeksploatowanych części, uszczelnień oraz materiałów.

  • 6 sierpnia 2015