Zarządzanie przemysłowymi stacjami uzdatniania wody, ma na celu:

  • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych, napraw i modernizacji oraz szybkiego reagowania na awarie urządzeń,
  • prowadzenie książki serwisowej urządzeń do uzdatniania wody,
  • prowadzenie planowych remontów,
  • optymalizację bieżących kosztów eksploatacyjnych,
  • przeprowadzanie konsultacji technicznych mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania,

Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85

  • 6 sierpnia 2015