Filtracja procesowa Donaldson oczyszczanie wody

FILTRACJA PROCESOWA. Element filtracyjny P- PF- PES 30/30, No art. 218188-82, Element filtracyjny P-PP 30/30 0.2 μm Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 100 μm, No kat. 026033-91 Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 250 μm, No art. 026033–92 Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 50 μm, No art. 026033-50 Zalety: • Bardzo duże wartości ...

Filtracja sterylna Donaldson

FILTRACJA PROCESOWA. Element filtracyjny P- PF- PES 30/30, No art. 218188-82, Element filtracyjny P-PP 30/30 0.2μm Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 100μm, No kat. 026033-91 Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 250μm, No art. 026033–92 Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 50μm, No art. 026033-50 Zalety: • Bardzo duże wartości pr ...

Systemy filtracyjne Donaldson

FILTRACJA PROCESOWA. Element filtracyjny P- PF- PES 30/30, No art. 218188-82, Element filtracyjny P-PP 30/30 0.2μm Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 100μm, No kat. 026033-91 Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 250μm, No art. 026033–92 Element filtracyjny SM 10/3 DOE ( MCS 1001 ) 50μm, No art. 026033-50 Zalety: • Bardzo duże wartości pr ...

typ membrany TW30-4040AQ

AQUA PLUS zaopatruje przedsiębiorstwa w membrany osmotyczne do stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy (tzw. stacje RO). Posiadamy membrany do stacji RO mające zastosowanie w przemyśle. Membrany osmozy, produkowane są przez najlepszych producentów: TORAY (DOW) Filmtec, GE Water & Process Technologies (Osmonics) Koch Membrane Systems, Wave C ...

odwrócona osmoza do wody zasolonej

Woda osmotyczna jest wodą zdemineralizowaną pozbawioną kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Woda osmotyczna uzyskiwana jest  po przepłynięciu wody przez  instalację odwróconej osmozy, która składa się z: membran półprzepuszczalnych obudów wysokociśnieniowych pompy wysokociśnieniowej automatyki sterowania procesem rotametrów, ...

odwrócona osmoza do wody słodkiej

Woda osmotyczna jest wodą zdemineralizowaną pozbawioną kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Woda osmotyczna uzyskiwana jest  po przepłynięciu wody przez  instalację odwróconej osmozy, która składa się z: membran półprzepuszczalnych obudów wysokociśnieniowych pompy wysokociśnieniowej automatyki sterowania procesem rotametrów, ...

membrany osmotyczne

AQUA PLUS zaopatruje przedsiębiorstwa w membrany osmotyczne do stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy (tzw. stacje RO). Posiadamy membrany do stacji RO mające zastosowanie w przemyśle. Membrany osmozy, produkowane są przez najlepszych producentów: TORAY (DOW) Filmtec, GE Water & Process Technologies (Osmonics) Koch Membrane Systems, Wave C ...

instalacja odwróconej osmozy

AQUA PLUS buduje stacje odwróconej osmozy o wydajności od 0,1 m3/h – do kilkudziesięciu m3/h. Odwrócona osmoza jest to ciśnieniowy proces filtracji wody. W procesie tym  usuwane są rozpuszczone w wodzie sole. Proces ten odbywa się poprzez tłoczenie wody za pomocą pompy wysokociśnieniowej przez membrany półprzepuszczalne o dokładności 0,2 mic.  ...

odwrócona osmoza

Woda osmotyczna jest wodą zdemineralizowaną pozbawioną kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Woda osmotyczna uzyskiwana jest  po przepłynięciu wody przez  instalację odwróconej osmozy, która składa się z: membran półprzepuszczalnych obudów wysokociśnieniowych pompy wysokociśnieniowej automatyki sterowania procesem rotametrów, ...