Uzdatnianie wody dla piekarni

Uzdatnianie wody dla piekarni. AQUA PLUS posiada urządzenia pozwalające na uzdatnienie wody dla piekarni. Woda, która zasila cały zakład powinna być odżelaziona i odmanganiona oraz zdezynfekowana. Następnie woda kierowana jest do kotłowni parowej, gdzie powinna być poddana dalszej obróbce uzdatniania poprzez zastosowanie technologii zmiękczania oraz ...

Przemysł piekarniczy

Przemysł piekarniczy- metody uzdatniania wody. Woda w piekarniach wykorzystywana jest na cele: – woda pitna – odżelazianie i odmanganianie – woda kotłowa dla kotłowni parowej- zmiękczanie, demineralizacja, odwrócona osmoza – woda do spłukiwania blach piekarniczych- zmiękczanie, odwrócona osmoza, zabezpieczenie przed mikrobiologi ...

Piekarnie uzdatnianie wody blachy piekarnicze

Piekarnie uzdatnianie wody. AQUA PLUS  proponuje uzdatnianie wody dla przemysłu piekarniczego. Woda przeznaczona do spryskiwania blach piekarniczych, powinna być uzdatniona oraz pozbawiona mikrobiologii. Urządzenia naszej firmy gwarantują spełnienie w/w wymagań. Ponadto oferujemy uzdatnianie wody dla kotłowni parowych oraz wody przeznaczonej dla cał ...