Wykonujemy przeglądy serwisowe stacji uzdatniania wody dla kotłowni wodnych oraz parowych. Uzdatnianie wody w kotłowniach jest niezmiernie ważnym procesem. Z powodu źle uzdatnionej wody w kotłach narasta kamień kotłowy, który bezpośrednio wpływa na zmniejszenie wydajności kotła oraz wytwarzania się procesów korozyjnych. Aby uniknąć problemów z kotłami należy wodę prawidłowo uzdatniać, zgodnie z wymogami DTR Kotła.
Jeżeli są problemy w kotłowni z uzdatnieniem wody – zadzwoń tel. 44 724 46 85

  • 6 sierpnia 2015