Dezynfekcja wody promieniami uv

DEZYNFEKCJA WODY Promieniami UV   Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie to oprócz wymogów fizykochemicznych i organoleptycznych określa także warunki bakteriologiczne. Skażenie wody mikroorganizmami chorobotwórczymi może występowa ...

Lampy uv sterylizatory UVdo dezynfekcji wody

DEZYNFEKCJA WODY Promieniami UV  Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie to oprócz wymogów fizykochemicznych i organoleptycznych określa także warunki bakteriologiczne. Skażenie wody mikroorganizmami chorobotwórczymi może występowa ...