Stacje do usuwania azotanów z wody  należy okresowo poddawać przeglądowi oraz regulacji. Wynika to z faktu, że Minister Zdrowia określa wyraźnie dopuszczalną zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do picia. Urządzenia do usuwania azotanów posiadają w swojej konstrukcji  wiele mechanizmów, uszczelnień oraz regulatorów, które pod wpływem eksploatacji ulegają rozregulowaniu, co w konsekwencji prowadzi do przekroczenia wymaganych zawartości azotanów. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów z azotanami należy wykonywać okresowe przeglądy stacji azotanów.
Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85

  • 6 sierpnia 2015