Układ elektrodejonizacji oparty jest na module Siemens-Ionpure, który jest zainstalowany po drugim stopniu odwróconej osmozy. Zastosowany moduł EDI wykonany jest w wersji dostosowanej do sanityzacji termicznej. Sam układ sanityzacji termicznej oferujemy w formie opcji.
Oferowana opcjonalnie sanityzacja termiczna modułu EDI odbywa się  jednocześnie z sanityzacją termiczną zbiornika i pętli wody demi. W tym celu pętla wody demi doprowadzona zostanie do modułu EDI i wykonany zostanie dodatkowy punkt poboru. Proces sanityzacji termicznej inicjowany jest w trybie ręcznym lub automatycznym, w zależności od decyzji użytkownika.
Proponowany układ EDI wykonany będzie w standardzie farmaceutycznym, zgodnie z wymogami cGMP i USP.
Zapraszamy do współpracy: biuro@aqua-plus.pl; tel. 44-724-46-85

  • 1 sierpnia 2015