Zarządzenie stacjami uzdatniania wody w kotłowniach.
AQUA PLUS poprzez zarządzenie urządzeniami do uzdatniania wody pomaga optymalizować koszty bieżące, koszty związanie z naprawami i remontami.
Taka współpraca pomaga także w ograniczeniu zużycia wody oraz ścieków w kotłowniach.
Wpływa wydatnie na ochronę środowiska naturalnego.
Zapraszamy do współpracy, tel. 44 724 46 85

  • 6 sierpnia 2015