Dezynfekcja bez chemii

Urządzenie produkcji niemieckiej służy do usuwania m.in. bakterii Legionella sp., które gwarantuje czystość bakteriologiczą wody w instalacjach wodnych w obiekcie. Urządzenie niszczy m.in. bakterie Legionella sp. metodą bezchemiczną. Woda przepływając przez Urządzenie zostaje poddana silnemu działaniu ultradźwięków, które powodują powstanie sił kawit ...

Dezynfekcja bez chloru

Dezynfekcja bez chloru. Urządzenie produkcji niemieckiej służy do usuwania m.in. bakterii Legionella sp., które gwarantuje czystość bakteriologiczą wody w instalacjach wodnych w obiekcie. Urządzenie niszczy m.in. bakterie Legionella sp. metodą bezchemiczną. Woda przepływając przez Urządzenie zostaje poddana silnemu działaniu ultradźwięków, które powod ...

Technologia bez chemi do dezynfekcji wody

DEZYNFEKCJA WODY Promieniami UV  Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie to oprócz wymogów fizykochemicznych i organoleptycznych określa także warunki bakteriologiczne. Skażenie wody mikroorganizmami chorobotwórczymi może występowa ...

Bezchemiczna dezynfekcja wody

Bezchemiczna dezynfekcja wody. Urządzenie produkcji niemieckiej służy do usuwania m.in. bakterii Legionella sp., które gwarantuje czystość bakteriologiczą wody w instalacjach wodnych w obiekcie. Urządzenie niszczy m.in. bakterie Legionella sp. metodą bezchemiczną. Woda przepływając przez Urządzenie zostaje poddana silnemu działaniu ultradźwięków, któ ...