HYDREX 7310 BIOCYD NIEUTLENIAJĄCY
Uzdatnianie wody chłodniczej
Opis i zastosowanie
Hydrex 7310 to ciekły biocyd o szerokim spektrum działania do zastosowania w różnych aplikacjach uzdatniania wody, włączając w to systemy otwarte i zamknięte chłodzenia z recyrkulacją, papiernie, skrubery i inne.
Hydrex 7310 w kontakcie z mikroorganizmami powoduje natychmiastowe zahamowanie ich wzrostu. Kontroluje szeroką różnorodność glonów, bakterii i grzybów znajdujących się w przemysłowych systemach wodnych. Tak skuteczna kontrola uzyskiwana jest już w niskich stężeniach, co powoduje że Hydrex 7310 niezwykle ekonomicznym preparatem.
Zalety
• Szerokie spektrum aktywności przeciw glonów, grzybów i bakterii, w tym Legionella Pneumophila i SRB
• Bardzo skuteczny przeciwko biofilmowi
• Skuteczne w szerokim zakresie pH, temperatury i twardości wody
• Łatwo biodegradowalny po rozcieńczeniu
• Niska toksyczność
• Kompatybilność z niskim poziomem wolnego chloru lub bromu oraz inhibitorami korozji i kamienia
• Kompatybilność z niejonowymi, kationowymi i anionowymi substancjami chemicznymi
• Może być stosowany do dezynfekcji niektórych żywic jonowymiennych
• Nieznacznie przyczynia się do poziomu AOX w typowej oczyszczalni ścieków przemysłowych
• Skuteczny w niskich stężeniach – opłacalny
• Nie jest powierzchniowo czynny – niepieniący
Informacja o zastosowaniu
Hydrex 7310 łatwo przenika przez powierzchnię przylegającą biofilmów i jego działanie biobójcze zapobiega tworzeniu się lepkich materiałów, które są konieczne do utworzenia biofilmu w pierwszej kolejności. Zatem Hydrex 7310 jest bardzo skuteczny przeciwko tworzeniu biofilmu i przy usuwaniu biofilmu.
Hydrex 7310 jest stabilny w szerokim zakresie warunków panujących w instalacji wody przemysłowej. Jest stabilny w obecności 1 ppm wolnego chloru i jego stabilność w porównaniu z wieloma innymi biocydy na różnych poziomach pH, temperatury i całkowitej twardości wody jest doskonała.
Hydrex 7310 okazał się skuteczne wobec gatunków Legionella, nawet przy niskim stężeniu i wysokiej wartości pH, chociaż nie zaleca się go do stosowania jako środek dezynfekujący. Szczegółowe informacje są dostępne na życzenie.
Specyfikacja
Wygląd: Przejrzysta, jasno zielonkawa ciecz
Gęstość: 1.025 – 1.035
pH: 3.0 – 5.0
Temp. zapłonu: Niepalny
Rozpuszcalność w wodzie: Całkowita

  • 12 czerwca 2015