INDION 225 Na F jest silnie kwasowym kationitem zawierającym grupy sulfonowe. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o uzdatnianiu wody stosowanej w przetwórstwie żywności, produkcji napojów i wodzie pitnej.
Kationit silnie kwaśny, masa jonowymienna, złoże jonitowe.
Parametry żywicy JONITOWEJ INDION 225 Na F spełniają rygorystyczne normy wymagane przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia. Zaletą tego kationitu jest wysoka stabilność, doskonałe parametry fizyczne i chemiczne oraz wysoka zdolność jonowymienna.
Pobierz kartę INDION 225 Na F

  • 12 czerwca 2015