HYDREX 2900 INHIBITOR KOROZJI I KAMIENIA
Opis i zastosowanie
HYDREX 2900 to preparat będący mieszaniną fosforanów, fosfonianów, polikarboksylanów, TTA i cynku przeznaczony do
kontrolowania korozjii i kamienia w otwartych chłodniach z recyrkulacją.
HYDREX 2900 jest szczególnie przydatny w ukladach, dla których indeks Ryznara mieści się w granicach od 4 do 8.
Zalety
• Efektywna ochrona antykorozyjna zwłaszcza dla żelaza i stali
• Wyjątkowoa skuteczny w układach grzewczych i chłodzenia
• Efektywna ochrona antykorozyjna
• Produkt płynny, łatwy w obsłydze
• Ekonomiczny
Informacja o zastosowaniu
HYDREX 2900 jest zazwyczaj utrzymywany w stężeniu 50 -150 ppm w układzie. Układ powinien zostać spasywowany przez podanie
wyższej dawki w początkowej fazie użytkowana. Optymalny poziom dawki dla każdego systemu powinien zostać ustalony przez
przedstawiciela HYDREX.
HYDREX 2900 może być dozowany bezpośrednio z pojemnika, w którym został dostarczony lub po rozcieńczeniu.
Specyfikacja
Wygląd: klarowna, bezbarwna ciecz
Gęstość: 1.11 +/- 0.02
pH: <1
Temp. zapłony: niepalny
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

  • 12 czerwca 2015