Odazotowanie wody, usuwanie azotanów z wody studziennej, gruntowej, pitnej, wodociągowej, przeznaczonej dla ludności.
AZOTANY W WODZIE – często występują w wodach podziemnych, które położone są na obszarach rolniczych intensywnie nawożonych przez rolników oraz położonych w sąsiedztwie nieszczelnych szamb.
AZOTANY bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Wpływają na rozwój chorób niedokrwienia oraz nowotworowych.
USUWANIE AZOTANÓW Z WODY – odbywa się poprzez zastosowanie selektywnych złóż jonowymiennych. Jonity te regenerowane są roztworem NaCl z soli tabletkowej. Woda z zawartością azotanów przepływa przez selektywne jonity, które znajdują się w kolumnach z tworzywa sztucznego. Cyklami pracy i regeneracji zarządza sterownik oraz głowice wielodrogowe.
URZĄDZENIA DO USUWANIA AZOTANÓW posiadają ATEST PZH.

Dyrektywa EWG dot. jakości wody pitnej dla ludzi, opublikowana w roku 1980, określa maksymalne dopuszczalne stężenie azotanów na poziomie 50 mg/l. Stężenie na poziomie 25 g/l uznaje się za „wartość pożądaną”. Azotany mogą być szkodliwe dla zdrowia. Łączą się one z krwinkami i mogą powodować zatrucia azotanowe u dzieci (metahemoglobinemia czy „sinica niemowlęca”). Przekształcone w azotyny, reagują z aminami w układzie pokarmowym, wytwarzając rakotwórcze nitrozoaminy.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą utrzymania stężenia azotanów w wodzie pitnej na odpowiednim poziomie jest mieszanie z wodą o niskiej zawartości azotanów. Jednakże jej stosowanie ograniczone przez dostępność wody o niskiej zawartości azotanów, jak też ze względu na koszty jej transportu rurociągiem na duże odległości. Właściwe usunięcie azotanów z wody pitnej można osiągnąć bądź to przez odazotowanie biologiczne, bądź też na drodze wymiany jonowej.
USUWANIE AZOTANÓW NA DRODZE WYMIANY JONOWEJ
Wymiana jonowa jako metoda odazotowania nie posiada wymienionych wyżej niedogodności. Jest to stosunkowo prosty proces, który można zautomatyzować. W razie konieczności można go bardzo szybko uruchomić i nie wymaga on skomplikowanej obsługi. Ponieważ parametry projektowe stacji są różne, proces można dostosować do indywidualnych potrzeb; jest to z pewnością bezpieczna i bardziej atrakcyjna ekonomicznie alternatywa procesu biologicznego.

IMAC HP 441 jest silnie zasadową żywicą anionitową z trójmetyloaminowymi grupami funkcyjnymi, stosowaną w postaci chlorkowej do usuwania azotanów z wody.

NOWA ŻYWICA DO USUWANIA AZOTANÓW: IMAC HP 555- Często się zdarza, że woda zawiera więcej siarczanów niż azotanów. W takich przypadkach żywica Imac Hp 441 nie jest najlepszym wyborem i konieczne staje się zastosowanie żywicy Imac HP 555.

Automatyczna głowica sterująca wyzwala cykle pracy Automatycznej stacji odazotowania wody.
Stacja do usuwania azotanów i siarczanów z wody zbudowana jest ze Zbiornika ciśnieniowego jonowymiennego, który wykonany jest z tworzywa sztucznego. Do regeneracji złoża służy roztwór solanki, który wytwarzany jest z soli tabletkowej w zbiorniku solankowym. Całością procesu steruje układ sterowania Automatycznej stacji usuwania azotanów.
Instalacja posiada aktualne atesty PZH.

Zgodnie z DTR, instrukcją obsługi urządzeń AQUA PLUS prowadzi remonty urządzeń, modernizacje i przeróbki oraz przeglądu okresowe, przeglądu serwisowe z wymianą części normalnie zużywających się podczas eksploatacji oraz innych materiałów eksploatacyjnych.