ZŁOŻE FILTER AG

Filter AG
Granulowany materiał filtracyjny o dużej porowatości. Jego głównym składnikiem jest dwutlenek krzemionki. Ze względu na lekkość złoża, przepływ wody podczas płukania wstecznego oraz długość jego trwania są znacznie zredukowane. Dodatkową zaletą tego złoża są małe spadki ciśnienia podczas filtracji.
Właściwości fizyczne: kolor: jasnoszary do białego;gęstość nasypowa: 380-420 g/l
Zalecane warunki eksploatacyjne: zakres pH: szeroki; max. temperatura wody: 60 °C; wysokość złoża: 610-910 mm,
wolna przestrzeń: min. 50% wysokości złoża; prędkość przepływu podczas pracy:12 m/h; prędkość przepływu podczas płukania: 20-24 m/h; ekspansja złoża podczas płukania:
20-40% wysokości złoża.