Złoże jonitowe Lewatit® MonoPlus TP 207 jest słabo kwaśną, makroporowatą żywicą kationowymienną przeznaczone do selektywnej ekstrakcji kationów metali ciężkich od słabo kwaśnych.
Kationy dwuwartościowe są usuwane z wód zobojętnionych.
Monodyspersyjne kulki o jednolitej wielkości Lewatit® MonoPlus TP 207 są mechanicznie i osmotycznie bardziej stabilny niż kulki żywicy jonowymiennej z heterodyspersyjnym rozkładem wielkości kulek.
Dodatkowo oferują doskonałe właściwości kinetyczne, które prowadzą do szybszego wchłaniania kationów i lepszego wykorzystania pojemności.
Dlatego nadaje się do stosowania w następujących zastosowaniach:
• selektywne usuwanie zanieczyszczeń metalowych z kąpieli technologicznych
• zagęszczanie, ekstrakcja i odzysk metali ciężkich z roztworów hydrometalurgicznych
• odzysk użytecznych metali z galwanicznych wód płuczących selektywne usuwanie śladowych ilości metali ciężkich z przemysłowych ścieków z wykańczania powierzchni metali, nawet w obecność wysokich stężeń wapnia selektywne usuwanie metali ciężkich ze skażonego gruntu i strumieni ścieków do produkcji produkcja wody i remediacja wód gruntowych
• biofarmaceutyków, nutraceutyków, farmaceutyków, suplementów (prosimy o informowanie sprzedawca w przypadku, gdy produkt jest używany do tego zastosowania)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl