UZDATNIANIE WÓD CHŁODNICZYCH

AQUA PLUS proponuje  dobór , montaż i uruchomienie systemów uzdatniania wody  chłodniczej.

Producenci urządzeń chłodniczych  przekazują wytyczne  dotyczące jakości wody obiegowej.
Z reguły normują one  kilka najważniejszych parametrów, które są odpowiedzialne za tendencje do korozji, bądź  powstawania osadów z wody obiegowej. Zalecenia te mogą w pewnym zakresie różnić się, w zależności od materiałów konstrukcyjnych wykorzystanych w danym obiegu chłodzenia.

Główne parametry przestawiono  poniżej:

  • parametry ogólne – woda pozbawiona mętności, bez wyraźnego zapachu, nieskażona biologicznie,
    o niskiej zawartości substancji organicznych,
  • odczyn pH – optymalny odczyn pH w zakresie od 7,50 do 8,50,
  • twardość – od 35 mg/dm3 do 70 mg/dm3 Ca w przeliczeniu na CaCO3 (od 2 °n do 4 °n).
  • niskie zasolenie do ok.1000 mg/dm3 odpowiadające przewodnictwu elektrycznemu wody do ok.2000 µS /cm do 2500 µS /cm, przy czy korzystne jest aby suma chlorków i siarczanów w wodzie chłodzącej była niższa od 250 mg/dm3.

Aby spełnić w/w wymogi, należy  zamontować system uzdatniania wody.

AQUA PLUS zaprasza do współpracy, tel/fax: 44 724 46 85, email: biuro@aqua-plus.pl