Ultramesh® SM

Ultrafilter element filtracyjny.

Filtr wstępny i końcowy do usuwania cząstek stałych z roztworów wodnych, innych cieczy oraz z gazów. Efektywna filtracja 100% dla danej wielkości porów.

Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej z możliwością regeneracji.

Zakres wielkości porów od 5um do 250um.

Cechy filtra:

Elementy filtracyjne ultramesh® stworzone zostały z myślą o ekonomicznej filtracji wstępnej i końcowej. Materiał filtra może być poddawany regeneracji poprzez płukanie ultradźwiękami lub płukanie w kierunku przeciwnym do kierunku przepły­wu filtrowanego medium. Możliwość regeneracji jest szczególnie ważna przy dużych ilościach zanieczyszczeń w filtrowanym medium. Poszczególne druciki metalowej siatki są ze sobą trwale i mocno połączone tak aby zapewnić jednakowy rozmiar porów na całej powierzchni filtracyjnej nawet w ekstremalnych warun­kach eksploatacji. Wysoce wytrzymała konstrukcja elementu ultramesh® nadaje się doskonale do cieczy o wysokiej lepko­ści i jest w stanie pracować przy różnicy ciśnień do 5 bar.
Ponadto te elementy mogą pracować w temperaturze do 200°C.

Zastosowania:

Filtr Ultramesh® ze stali nierdzewnej jest przeznaczony do następujących aplikacji:

  • filtracja wody
  • chemikalia i roztwory
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • przemysł kosmetyczny
  • farby
  • słona woda
  • chłodziwa
  • sprężone powietrze i inne gazy

Właściwości:

Korzyści:

Materiał filtra, końcówki ze stali nierdzewnej Wysoka odporność na większość gazów i cieczy
Wysoka wytrzymałość konstrukcji Można stosować do cieczy o dużej lepkości
Zgrzewane złącza siatki Jednakowa wielkość porów w każdych warunkach
Wielowarstwowa konstrukcja siatki 100% efektywności dla danej wielkości porów
Dostępne w 13 rozmiarach Optymalna wielkość filtra dla danej aplikacji
Welokrotna regeneracja płukaniem ultradźwiękowym Minimalne koszty, zwłaszcza przy dużych ilościach zanieczyszczeń
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej Zakres temperatur od -50°C do 200°C
Płukanie w przeciwprądzie

Prostota obsługi

  • 7 lutego 2014