AQUA PLUS proponuje klientom m.in. szokową dezynfekcję instalacji wodnej, dezynfekcję wody w hydroforniach na ujęciach wody pitnej, w zakładach przemysłowych, szpitalach, laboratoriach, w przemyśle spożywczym. Dezynfekcja wody ma na celu zabezpieczenie jakości wody przed skażaniem mikrobiologicznym.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie to oprócz wymogów fizykochemicznych i organoleptycznych określa także warunki bakteriologiczne.
Skażenie wody mikroorganizmami chorobotwórczymi może występować już w studniach, w miejscu jej czerpania, w stacji uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej.
Także instalacje ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) są narażone na występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych.
Nasz firma proponuje technologie i urządzenia służące do dezynfekcji wody metodami chemicznymi oraz bezchemicznymi za pomocą ultrafioletu i ultradźwięków.
Dezynfekcja wody za pomocą lamp ultrafioletowych UV stanowi wypróbowaną, akceptowaną i ekologiczną metodę dezynfekcji wody.
Skuteczność dezynfekcji zależy od dawki ultrafioletu, od jakości wody oraz zastosowania w poszczególnych aplikacjach.
Urządzenia UV wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe o długości fali około 254 nanometra, które uszkadza DNA mikroorganizmów, powodując ich śmierć.
Dezynfekcja chemiczna odbywa się za pomocą wodnych roztworów specjalnych środków chemicznych o właściwościach bakteriobiobójczych lub urządzeń (generatorów) wytwarzających z kwasu solnego i chlorynu sodowego roztwór dwutlenku chloru ClO2.