STACJA DEKARBONIZACJI
Dekarbonizacja jest procesem polegającym na usuwaniu z wody kwaśnych wodorowęglanów wapnia (CaHCO3) i magnezu (MgHCO3), czyli pozbycia się zasadowości ogólnej.
Ponieważ podczas zmiękczania wody zawartość wodorowęglanów nie ulega zmianie, dlatego samo zmiękczanie jest często niewystarczające do uzyskania odpowiednich parametrów wody uzdatnionej.
AQUA PLUS oferuje stacje dekarbonizacji regenerowane kwasem solnym (HCL) wyposażone zarówno w wielodrogowe chemoodporne zawory AUTOTROL i SIATA, jak i w zawory z napędem pneumatycznym.
Proces dekarbonizacji prowadzony jest na wysokowydajnym słabokwaśnym kationicie “AMBERLITE IRC 86” firmy Rohm And Haas.
Wykonujemy instalacje dekarbonizacji wody w systemie głowic sterujących SIATA oraz sterownikach programowalnych Aqua Cubic controller, kolumny dekarbonizacyjne, wymieniacze jonowymienne, złoża słabokwaśne kationity regenerowane kwasem solnym HCl. Cały proces dekarbonizacji przebiega automatycznie, dobór prawidłowej hydrauliki procesu powoduje, że stacje Dekarbonizacji AQUA PLUS uzyskują bardzo dobre efekty jakości wody zdekarbonizowanej, uzdatnionej oraz niskie zużycie kwasu solnego do regeneracji złóż jonitowych.
Zgodnie z DTR stacji dekarbonizacji prowadzimy remonty urządzeń, modernizacje i przeróbki oraz przeglądu okresowe, przeglądu serwisowe z wymianą części normalnie zużywających się podczas eksploatacji oraz innych materiałów eksploatacyjnych.