Przemysłowe układy chłodnicze są niezbędnym elementem infrastruktury technicznej  w zakładach przemysłowych.

AQUA PLUS zajmuje się projektowaniem i budową instalacji do uzdatniania wody dla układów chłodniczych.

Ponieważ nieodpowiednie przygotowanie wody, jako czynnika chłodniczego, w krótszym, bądź dłuższym czasie staje się przyczyną występowania w układzie chłodzenia szeregu niepożądanych zjawisk.

W przemysłowych układach chłodzenia ze swobodnym odparowaniem wody, mamy do czynienia z następującymi potencjalnymi niebezpieczeństwami:

  • tworzenia się osadów o charakterze kamienia,
  • wystąpienia zjawiska korozji,
  • powstania osadów o charakterze biologicznym, w znaczny sposób obniżających współczynniki przenikania ciepła i przyspieszających korozję.

Należy podkreślić, że wszystkie te zjawiska są ze sobą wzajemnie powiązane, np. powstawanie osadów powoduje korozję podosadową, natomiast produkty korozji (tlenki i wodorotlenki żelaza) przyczyniają się do powstania osadów.

Szkodliwość wymienionych procesów dla prawidłowego działania układu chłodzenia jest zależna od specyfiki danego układu, a ich najdokuczliwiej odczuwalnym efektem, w aspekcie ekonomicznym, jest przede wszystkim szybkie pogorszenie efektywności wymiany ciepła. Wymienione procesy przebiegają w sposób ściśle od siebie uzależniony, wywierając na siebie wzajemny wpływ. Prawidłowe przygotowanie wody uzupełniającej układ chłodzenia w połączeniu z odpowiednią korekcją i obróbką wody obiegowej oraz ciągłym monitoringiem istotnych parametrów, umożliwiają całkowite wyeliminowanie tych niekorzystnych procesów oraz utrzymanie pełnej wydajności cieplnej układu.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do współpracy.
AQUA PLUS  te/fax: 44 724 46 85, email: biuro@aqua-plus.pl