PROGRAM OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ WODY OBIEGOWEJ I CHŁODNICZEJ

PROGRAM KOREKTY.

Program korekty chemicznej wody chłodzącej  opracowywany jest indywidualnie dla danego obiegu chłodzenia,
aby osiągnąć cele wymienione poniżej:

  • Zapobieganie powstawania kamienia i osadów biologicznych w układzie wody chłodzącej.
  • Ochrona przed korozją całego układu wody chłodzącej
  • Obniżenie kosztów remontów i napraw elementów układu chłodzenia.

AQUA PLUS oferuje układy dozujące dla środków chemicznych niezbędnych do korekty fizyko-chemicznej wody chłodniczej.

W skład  Programu Ochrony Mikrobiologicznej wchodzą m.in.  środki mające na celu zabezpieczenie układu wody przed mikrobiologią .

AQUA PLUS zaprasza do współpracy w zakresie doboru i dostawy,  tel. 44 724 46 85 , email: biuro@aqua-plus.pl