Twardość wody jest to właściwość spowodowana obecnością rozpuszczonych w niej soli, głównie wapnia i magnezu.

Duża twardość wody jest zjawiskiem niepożądanym zarówno dla celów przemysłowych (kotły grzewcze, parowe, układy chłodzenia, technologicznych czy produkcyjnych),  jak i celów konsumpcyjnych, ponieważ powoduje podczas podgrzewania wody powstawanie
kamienia kotłowego.

Najbardziej skuteczną oraz rozpowszechnioną metodą zmiękczania wody jest wymiana jonowa, czyli zastosowanie silnie kwaśnego kationitu. W czasie przepływu wody surowej przez wymienniki ze złożem jonowymiennym, dochodzi do zastąpienia jonów wapnia i magnezu jonami sodowymi.

Regeneracja złoża odbywa się przy użyciu roztworu soli kuchennej, podczas którego to procesu jonit ponownie zostaje obsadzony jonami sodu, natomiast jony wapnia i magnezu zostają wypłukane do ścieku.

AQUA PLUS oferuje automatyczne stacje zmiękczania wody zarówno wyposażone w wielodrogowe głowice (FLECK, CLACK, AUTOTROL) oraz  zawory z napędami pneumatycznymi.

AUTOMATYCZNY POMIAR TWARDOŚCI WODY – bardzo często woda zmiękczona wykorzystywana jest do odpowiedzialnych zastosowań w Przedsiębiorstwach.  W celu ciągłej kontroli jakości wody zmiękczonej oraz sygnalizowania przekroczonych wartości granicznych nasza firma proponuje montaż Automatycznego układu do pomiaru twardości ogólnej wody.  Woda zmiękczona pobierana jest automatycznie do układu pomiarowego. Gdy występują przekroczenia twardości, wtedy włącza się sygnalizacja alarmowa ( wzrokowa, dźwiękowa).  Układ  posiada wyjście 4-20 mA, wyjście RS232, wyjście -karta pamięci SD.  Urządzenie umożliwia pomiar wody zimnej oraz gorącej ( kondensatu) o temperaturze  80/120° C.  W takim przypadku montowana jest chłodniczka, w celu schłodzenia wody.  Zakres pomiarowy programuje się  z wykorzystaniem odpowiedniego indykatora.  

Jak usunąć związki wapnia z  wody? Jak zapobiegać powstawaniu osadów z kamienia?  W jaki sposób wykonać instalację do usuwania twardości z wody? Jak prowadzić proces zmiękczania wody? Jak przygotować roztwór do regeneracji złoża jonitowego? Jakie są sposoby zmiękczenia wody? Jak oczyścić złoże jonowymienne z osadów? Jak zaprojektować stację zmiękczania wody?  Jak  zaprojektować cały proces? Jak wykonać stację zmiękczania wody? Ile musi trwać płukanie i regeneracja jonitów?  Czyszczenie złóż jonowymiennych? Jaki jest zakres przeglądu technicznego i serwisowego?

Zapraszamy do współpracy: tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl