Twardość wody jest to właściwość spowodowana obecnością rozpuszczonych w niej soli, głównie wapnia i magnezu.

Duża twardość wody jest zjawiskiem niepożądanym zarówno dla celów przemysłowych (kotły grzewcze, parowe, układy chłodzenia czy przemysł włókienniczy),  jak i celów konsumpcyjnych, ponieważ powoduje podczas podgrzewania wody powstawanie
kamienia kotłowego.

Najbardziej skuteczną oraz rozpowszechnioną metodą zmiękczania wody jest wymiana jonowa, czyli zastosowanie silnie kwaśnego kationitu. W czasie przepływu wody surowej przez wymienniki ze złożem jonowymiennym, dochodzi do zastąpienia jonów wapnia i magnezu jonami sodowymi.

Regeneracja złoża odbywa się przy użyciu roztworu soli kuchennej, podczas którego to procesu jonit ponownie zostaje obsadzony jonami sodu, natomiast jony wapnia i magnezu zostają wypłukane do ścieku.

AQUA PLUS oferuje automatyczne stacje zmiękczania wody zarówno wyposażone w wielodrogowe głowice (FLECK, CLACK, AUTOTROL) oraz  zawory z napędami pneumatycznymi.

Jak usunąć związki wapnia z  wody? Jak zapobiegać powstawaniu osadów z kamienia?  W jaki sposób wykonać instalację do usuwania twardości z wody? Jak prowadzić proces zmiękczania wody? Jak przygotować roztwór do regeneracji złoża jonitowego? Jakie są sposoby zmiękczenia wody? Jak oczyścić złoże jonowymienne z osadów? Jak zaprojektować stację zmiękczania wody?  Jak  zaprojektować cały proces? Jak wykonać stację zmiękczania wody? Ile musi trwać płukanie i regeneracja jonitów?  Czyszczenie złóż jonowymiennych? Jaki jest zakres przeglądu technicznego i serwisowego?

Zapraszamy do współpracy: tel. 44 724 46 85, biuro@aqua-plus.pl