ZŁOŻA JONOWYMIENNE
Złoża jonowymienne są to wielkocząsteczkowe ciała stałe mające zdolność do wymiany kationów (kationit) lub anionów (anionit).
Złoża te nie rozpuszczają się w wodzie ani w innych rozpuszczalnikach i są odporne na działanie kwasów, ługów
i większości związków organicznych.
Natomiast silnie reagują na całej swej powierzchni ze związkami zawartymi w wodzie.
Złoża jonowymienne znajdują głównie zastosowanie w:
-procesach zmiękczania
-demineralizacji i odsalania
-usuwania fosforu i azotu
-usuwaniu żelaza i manganu itp.
Złoża jonowymienne w zależności od zastosowania dzielą się na:
kationity:
-silnie kwaśne
-słabo kwaśne
anionity:
-silnie zasadowe
-średnio zasadowe
-słabo zasadowe
Długość użytecznej pracy jonitu zależy przede wszystkim od roboczej zdolności wymiennej, ilości wymienianych jonów oraz przygotowania złoża do wymiany jonowej.
Regeneracja złóż jonowymiennych polega na przepuszczeniu przez zużyte złoże roztworu czynnika regeneracyjnego. Do regeneracji złóż jonitowych stosuję się odpowiednio roztwory kwasów, zasad, bądź soli.

Firma AQUA PLUS oferuje szeroką gamę złóż jonowymiennych.

Zapraszamy do współpracy, kontakt tel. 44-724-46-85, e-mail: biuro@aqua-plus.pl